Viktige milepeler for Sykehuset i Vestfold

Viktige milepeler for Sykehuset i Vestfold

Torsdag 12. august overleverte entreprenøren Skanska og CURA-gruppen, der Erichsen & Horgen er ett av selskapene, et nytt somatikkbygg på 33.000 kvadratmeter til Sykehuset i Vestfold, før planlagt tid og til budsjett. Samtidig ble det kjent at psykiatribygget i prosjektet blir det første komplette sykehusbygget som er miljøsertifisert etter BREEAM-NOR-standarden.

Tønsbergprosjektet er Sykehuset i Vestfold HFs store utbyggingsprosjekt på totalt ca. 45.000 m2, med en kostnad på drøyt tre milliarder kroner. Prosjektet ble startet i 2015 og omfatter blant annet et nytt psykiatribygg og et nytt somatikkbygg. Somatikkbygget er nå ferdigstilt og sykehusets innflytting er planlagt i slutten av 2021, etter en periode med prøvedrift.

– Dette markerer en stor milepæl for Sykehuset i Vestfold, og etter 30 år med mer eller mindre kontinuerlig utbygging kan Vestfolds befolkning og våre ansatte endelig få gode og moderne fasiliteter i alle avdelinger i Tønsberg, sier administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold.

Innovativ kontraktsmodell
Tønsbergprosjektet har vært et foregangsprosjekt med blant annet bruk av ny kontraktmodell som aldri før har blitt brukt i Norge.

– Incentivene i denne modellen er slik at alle trekker i samme retning, med samme mål: partene må spille hverandre gode for at alle skal oppnå gode resultater. Dette har ført til at vi nå sluttfører et sykehusprosjekt med en kostnad som ligger helt i nedre skala sammenliknet med andre tilsvarende prosjekt, samtidig som våre partnere har oppnådd gode resultater, sier prosjektdirektør Tom Einertsen, for Tønsbergprosjektet – Sykehuset i Vestfold.

Skanska Norge og CURA-gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitekter og Erichsen & Horgen) er to av disse partnerne, sammen med Bravida, Haaland og Assemblin.

– Sykehusutbygging er store og krevende prosjekter, og vi har snudd hver stein for å få gode løsninger på plass innenfor de økonomiske rammene som er satt. Gjennomføringsmodellen har satt høye krav til samarbeid og bruk av digitale verktøy, og vi mener dette prosjektet viser at den er godt egnet til å løse samfunnets mest komplekse byggeprosjekter, sier konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød.

– Vi er stolte av å ha hatt alle arkitekt- og ingeniørfag i det nye somatikkbygget. Gjennom en unik samarbeidsmodell, har alle aktørene bidratt til å styrke helsetilbudet til Vestfolds befolkning og møtt prosjektets rammer, uten de sedvanlige konfliktene som byggebransjen ofte forbindes med, sier Hans Ole Haugen, leder for CURA-gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur og Erichsen Horgen).

I prosjektet gjenstår det nå riving av den tidligere somatikkbygningen og bygging av et kontorbygg på litt over 2 000 kvadratmeter.

Første sykehusbygg med ledende miljøsertifisering

Psykiatribygget med sine 12.000 kvadratmeter, er det første komplette sykehusbygget i Norge som har blitt sertifisert etter BREEAM-NOR-standarden. Bygget oppnådde nivået «Very Good» gjennom sertifiseringen som er utført av Grønn Byggallianse, og dette ble markert i en seremoni 12. august.

– Et prosjekt som skal miljøsertifiseres må ta hensyn til dette fra starten av. De store linjene i prosjektet blir lagt tidlig, før man starter å grave og bygge. Det er derfor viktig å sikre at prosjektet har kompetanse på dette området fra oppstarten. Det har vært en glede å kunne samarbeide med Skanska og Cura-gruppen for å nå dette målet i planleggingen og byggingen av nytt psykiatribygg, sier prosjektdirektør Tom Einertsen for Tønsbergprosjektet.

– Vi er stolte av hva vi har fått til i samarbeid med sykehuset i Vestfold og Skanska. Gjennom god planlegging, prosjektering og involvering av alle aktører tidlig, har vi sammen utviklet og bygget et psykiatribygg med gode kvaliteter og miljøvennlige løsninger, sier leder i CURA-gruppen, Hans Ole Haugen fra Multiconsult.

Det nye somatikkbygget er også planlagt og bygget for å oppnå miljøsertifiseringen BREEAM-NOR-nivå Very Good. Så langt ser det ut til at dette bygget også vil oppnå dette nivået.

Fakta Tønsbergprosjektet

Cura-gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur og Erichsen Horgen) har vært engasjert som rådgivningsgruppe og Skanska Norge / Skanska UK har vært engasjert som hovedentreprenør, hvor Bravida Norge (elektro), Assemblin (rør, sanitær) og Haaland Klima (ventilasjon) er de mest sentrale underentreprenørene. Alle de nevnte partene har inngått en felles samspillskontrakt kalt IPD-kontrakt (som også er en nyvinning i Norge) for gjennomføring av dette prosjektet.