Milepæl for nye Tønsberg sykehus

Milepæl for nye Tønsberg sykehus

Onsdag 6. juni ble det feiret med kranselag at psykiatribygget nå er reist.

Utvidelsen av Tønsberg sykehus på til sammen 43 000 kvadratmeter blir nyskapende på flere områder.

– Gratulerer til alle de involverte, fra Skanska og deres underentreprenører, til CURA og representantene fra sykehuset. Vi har fått det til sammen. Vår innsats skal resultere i Norges, hvis ikke Europas beste og mest fremtidsrettede psykiatribygg, sa prosjektdirektør for Tønsbergprosjektet, Tom Einertsen, fra Sykehuset i Vestfold under kranselaget.

Omfattende bygg

Psykiatribygget blir en akuttpsykiatrisk døgnpost på 12 000 kvadratmeter for Vestfolds befolkning over 18 år. Bygget består av et kontor- og poliklinikkbygg for dagbehandling og et sengebygg som skal dekke behandlingstilbud for til sammen 50 pasienter.

Det vil ta imot akutt syke pasienter, blant annet med meget alvorlig spiseforstyrrelser samt døgnutredning for alderspsykiatri- og hukommelsessvikt. Psykiatribygget vil i tillegg få en terapihage, takhage for alderspsykiatri og åpent atrium for pasientene. Sengebygget er et høysikkerhetsbygg med strenge krav til pasienters sikkerhet og trivsel.

 – I dag ser vi mest stål og betong, og feirer at vi har fått på vegger og tak, men det er viktig for oss å også tenke på at dette bygget i fremtiden skal huse mennesker i sin livs verste krise. Hver detalj vi tegner og hver skrue vi setter, er faktisk veldig viktig for deres vei ut av den krisen, sa ansvarlig arkitekt Morten Staubo i CURA.

CURA-gruppen bistår med for- og detaljprosjektering, samt oppfølging i byggetid. Gruppen består av partnerne Bølgeblikk Arkitekter, LINK Arkitektur, Multiconsult og Erichsen & Horgen.

Norges første IPD-prosjekt

CURA og Skanska, inkludert deres tekniske underentreprenører, skal gjennomføre prosjektet etter kontraktsmodellen IPD (Integrated Project Delivery). Det er en samhandlingsmodell med tidlig involvering av entreprenør og nøkkelpersoner fra alle parter – fra tidlig design til ferdig bygg. Det er en felles insentivmodell der prosjektresultatet for alle involverte er avhengig av felles måloppnåelse. Partene har et felles ansvar for feil og avvik som oppstår under planlegging, prosjektering og gjennomføring.

– Det er klart at det er krevende å etterleve en modell som utfordrer måten man har vært vant til å løse ting på i bransjen, men vi ser helt klart fordeler med å komme i konstruktiv og tett dialog med entreprenør fra start. Vi tar felles ansvar for sluttresultatet, og veien fra problem til løsning er kortere i dette prosjektet enn mange andre jeg har erfaring fra, sier oppdragsleder i CURA Hans Ole Haugen.

I front teknologisk

Prosjektet gjennomføres samlokalisert i Tønsberg for å effektivisere beslutningsprosesser, og prosjektet har utstrakt bruk av BIM og digitale verktøy for å forbedre gjennomføringen av prosjektet.

Med bakgrunn i den innsatsen prosjektet har gjort for å ta i bruk BuildingSMART-verktøy i designfasen ble Tønsberg-prosjektet kåret til vinner av buildingSMART International Award for Design 2017.

– Vi har jobbet for et nytt psykiatribygg i Tønsberg siden 2004. I dag, 6. juni, markerer helsesektoren «Hva er viktig for deg?-dagen», og det er flott at vi samme dag feirer en viktig milepæl på veien mot et nytt behandlingssenter for våre pasienter og ansatte, sa Finn Hall, klinikksjef psykisk helse og rus, i kranselaget på onsdag.