Tønsbergprosjektet vant VM i åpenBIM

Tønsbergprosjektet vant VM i åpenBIM

Tønsbergprosjektet er utropt til vinner av buildingSMART International Award for Design 2017.

Byggherren satte fokus på åpenBIM og industrialisering av byggeprosessen allerede tidlig i prosjektet. Multiconsult og LINK arkitektur har som sentrale deltagere i Cura-gruppen sikret at ambisjonene er blitt realisert.

buildingSMART International Award er å regne som det uformelle verdensmesterskap i digital innovasjon og BIM, og ønsker å premiere prosjekter som har demonstrert – og på den måten inspirert – til bruk av åpne standarder for overkomme utfordringer knyttet til interoperabilitet i byggenæringen. Prisen ble delt ut under buildingSmarts International (bSI) Summit 2017 i London.

-Vi er stolte av å få denne prisen til vårt prosjekt. Tønsbergprosjektet er kjennetegnet ved en utstrakt bruk av BIM. Det er oss bekjent ingen andre i verden som tar i bruk BIM på åpne standarder så konsekvent og i et livsløpsperspektiv. Prisen fra buildingSMART International bekrefter dette, sier prosjektdirektør Tom Einertsen i Tønsbergprosjektet.

Juryens begrunnelse

Prisen gis til Tønsbergprosjektet for den innsatsen som prosjektet har gjort for å ta i bruk BuildingSMART-verktøy i designfasen av prosjektet:

«This project extensively took advantage of bSI tools and standards and applied them to a significant number of BIM use cases. This is an exemplary example of how bSI can help move the facilities industry forward.”

ÅpenBIM i alle faser

Byggherren la tidlige premissene om at åpenBIM skal brukes i alle faser, på alle nivåer og av alle fag. Rådgivergruppen Cura bestående av Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur, Hjellnes Consult og Erichsen Horgen har vært sentrale i at ambisjonene er realisert.  Målsetningen med bruk av åpen BIM er ikke bare for å oppnå effektiv ressursbruk, reduserte kostnader, kortere byggetid, bedre byggkvalitet og færre utfordringer knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det er like mye for å berede grunnen for avansert, industriell bygging.

-Denne prisen er et viktig klapp på skulderen til et prosjekt som har ambisjoner om å bidra til bransjeutvikling og flytte noen grenser. Tønsbergprosjektet er et eksempel på hva man kan få til dersom man samarbeider og har fokus på innovasjon i verdikjeden mellom byggherre, entreprenør og arkitekt/rådgiver, sier Espen Bjørshol, styreleder i CURA og oppdragsansvarlig i Multiconsult.

-Det er et privilegium for oss i Cura-gruppen å få lov å jobbe i Tønsbergprosjektet. I tillegg til å skulle produsere et fullt moderne og funksjonelt sykehus er det en læringsarena for oss alle som jobber her. IPD-kontrakten tillater full åpenhet mellom prosjekterende, utførende og byggherren. Det gjør det mye enklere å finne løsninger på et kravsett som verden ikke har sett før. Det utfordrer teknologien og det utfordrer menneskene, sier Steen Sunesen i LINK arkitektur.

Om Tønsbergprosjektet

  • Tønsbergprosjektet er Sykehuset i Vestfolds store utbyggingsprosjekt på ca. 45.000 m2 og 2,7 milliarder kroner, hvor det skal bygges både ny akuttpsykiatri og nye somatikkbygg, inklusivt akuttsenter. Prosjektet startet i 2015 og er planlagt ferdig i 2021. Prosjektet bygges i to etapper på grunn av at utbyggingen skjer på den eksisterende sykehustomten i Tønsberg hvor sykehuset skal være i full drift i hele perioden. Cura gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur, Hjellnes Consult og Erichsen Horgen) er engasjert som rådgivningsgruppe og Skanska er engasjert som entreprenør. Les mer på tonsbergprosjektet.no

  • buildingSMART International er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å ta i bruk åpne standarder og teknologi innen det bygde miljø, og er samtidig ansvarlig for å utvikle den mest brukte utvekslingsstandarden innen byggebransjen. Les mer på buildingsmart.org og buildingsmart.org.