Manglende dagslys er hjemmekontorets skjulte trussel

Vi mener kravene til dagslys og utsyn på hjemmekontoret må følges opp tydeligere.

Av: Johan Hessedal og Joar Tjetland

Bruk av hjemmet som kontor er blitt den nye normalen, men for mange er det blitt en tilværelse i tussmørket. Med høsten på fremmarsj kan det i verste fall gå på helsa løs.

På slutten av 1800-tallet ble boliger planlagt med sjenerøse takhøyder og store vinduer i håp om at lys og luft ville bedre helsen til byens arbeidere. Målet var at sollys skulle være med på å desinfisere hjemmene våre. I dag har vi større kunnskap, men de var inne på noe viktig.

Våre vinduer gir utsyn og slipper inn dagslys som bidrar til å regulere vår indre biologiske klokke og søvnen vår. Dagslys spiller også positivt inn på psyken.

Ifølge en artikkel fra Folkehelseinstituttet (2017) bidrar dagslys til følelse av trygghet, trivsel og angstreduksjon, samtidig som det er positivt for produktivitet og læring. Forskning viser også at solen kan gjøre oss lykkeligere.

Vi er stort sett innendørs
Vinduet har derfor en viktig rolle i vår moderne hverdag. De fleste oppholder seg nemlig 90 prosent av tiden innendørs.

Likevel blir tilgangen på dagslys for en bolig vurdert opp mot et lavere minimumskrav enn for kontorarbeidsplasser. Et rom som blir brukt til hjemmekontor i en bolig, vil faktisk være godkjent med 80 prosent mindre tilgang på dagslys enn en arbeidsplass i et kontorbygg.

Kombinasjonen av lite kunnskap hos forbruker, intensjonen om fortjeneste hos utbygger og for tette reguleringsplaner er etter vår erfaring faktorer som gjør at spesielt leiligheter bygges for å tilfredsstille minstekrav med tanke på dagslys.

Man kan da undre seg over hva som skjer når mange nå har byttet ut kontorplassen med kjøkkenbordet, et unnagjemt hjørne i stuen eller et soverom. Arealer som kanskje ikke har tilgang til dagslys eller utsyn i det hele tatt. Da kan vi miste dagslysets positive effekter, med risiko for at menneskers helse påvirkes negativt.

Strengere krav til dagslys i boliger
En utredning fra Direktoratet for byggkvalitet (2020) viser til at regelverket for dagslys og utsyn ikke nødvendigvis er godt nok.

I løpet av pandemien har vi sett samfunnet og arbeidsplassene forandre seg dramatisk fra fokus på sosiale møtearenaer til karantene- og hjemmekontor. Da er det grunn til bekymring for hvordan mangel på dagslys påvirker produktiviteten og helsen vår. Det er derfor viktig at vi sikrer god tilgang på dagslys i boligene våre. Ikke bare fordi vi skal bo og trives der, men også fordi det nå er en arbeidsplass for mange.

Den 28. august varslet arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at han ville kalle inn parter i arbeidslivet til et møte for å diskutere regelverket rundt hjemmekontor, fordi han mener det er utdatert.

Vi håper dagslys ble et tema. Vi mener kravene til dagslys og utsyn på hjemmekontoret må følges opp tydeligere. Dersom hjemmekontor skal være en del av hverdagen vår i fremtiden, burde vi sette krav om at minst ett rom i nye boliger har så gode dagslysforhold at det kan fungere som en arbeidsplass.

5 råd for å utnytte dagslyset på hjemmekontoret:

  • Gå en tur ut, om det så bare er rundt huset. 15 minutters eksponering av dagslys før lunsj er med på å regulere døgnrytmen. Vinduer er laget for å slippe inn det synlige lyset og for å utnytte all solenergien, som for eksempel vitamin D, må vi utendørs. 

  • Sitt med siden mot vindu for å unngå reflekser på arbeidspulten og i pc-skjerm. Bruk persienner/plissègardiner som kan blende av nederste del av vindu, samtidig som øverste del av vinduet holdes åpent. Det er den øverste delen av vinduet som slipper lyset lengst inn i rommet. 

  • Hvis en har mulighet, velg et vindu hvor direkte sollys ikke gjør at man må stenge dagslyset ute. Nordvendte vinduer har eksempelvis blendefritt dagslys.

  • Utvendig solskjerming, som for eksempel en markise, reduserer faren for overoppheting i rommet.

  • Bruk matte overflater i interiøret. Da brytes lyset mer og balanserer lyset i rommet.