Feil effekt- og energiberegninger gir høyere kostnader

Feil effekt- og energiberegninger gir høyere kostnader

Energileverandørene sier at kundene oppgir 50 prosent for høyt effektbehov og 50 prosent for lavt energibehov til varme og kjøling. Målinger underbygger disse påstandene.

Ida Bryn deltok på ENOVA konferansen som gikk av stabelen i Trondheim 26. og 27. januar. Noen av temaene som konferansen tok opp var bl.a. hvordan skal vi få nok kraft til å virkeliggjøre lavutslippssamfunnet der fornybar energi må erstatte fossil energi, samt hvilke forretningsmuligheter ligger det der, og hvilke omstiller må til.

Idas foredrag tok for seg beregnet og virkelig energibruk. Energileverandørene sier at kundene oppgir 50 prosent for høyt effektbehov og 50 prosent for lavt energibehov til varme og kjøling. Målinger underbygger disse påstandene. Konsekvensene dette får når det gjelder effekt er at vi får altfor stor komponenter, som igjen fører til større arealbehov. Dermed blir det større tekniske rom og større føringer i bygninger.

Idas foredrag er blitt omtalt i Energirapporten nr. 6 - 2016. Artikkelen kan leses i sin helhet her.