EH på vinnerlaget til både Aker og Gaustad sykehus

EH på vinnerlaget til både Aker og Gaustad sykehus

Innstillingen gjelder forprosjektet, med opsjon på detaljplanlegging og byggefase for nytt regionsykehus på Rikshospitalet på Gaustad og nye Aker sykehus i Oslo. 

Nye Gaustad sykehus (nye Rikshospitalet)

Multiconsult, LINK arkitektur, Fabel Arkitekter, Bølgeblikk arkitekter og Erichsen & Horgen er innstilt til kontrakten for forprosjektet på nye Rikshospitalet i Oslo. Innstillingen gjelder forprosjektet, med opsjon på detaljplanlegging og byggefase for nytt regionsykehus på Rikshospitalet på Gaustad i Oslo.

Det nye sykehuset på Gaustad (nye Rikshospitalet) vil bestå av cirka 140.000 m2. Sykehuset vil omfatte regionale og nasjonale spesialisthelsetjenester, og vil også ha ansvar for lokale sykehusfunksjoner.

Nye Aker sykehus

Ratio arkitekter, Arkitema Architects, Sweco, Bygganalyse og Erichsen & Horgen er innstilt til prosjekteringskontrakt på nye Aker sykehus.

Det nye sykehuset på Aker vil ha et bruttoareal på omtrent 171.000 m2, hvorav 152.000 m2 er nybygg og 19.000 m2 er ombygging.

I tråd med det langsiktige målbildet for Oslo universitetssykehus skal det bygges et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet. Det nye sykehuset på Aker vil tjene som lokalsykehus for flere av Oslos bydeler. Videre vil det det meste av sykehusets behandling innen psykisk helse og avhengighet samles på Aker.

Oppstart forprosjektfase høsten 2020

Arbeidet med forprosjektfasen til både Aker og Gustad skal etter planen starte høsten 2020. Byggestart er planlagt i 2023, med ferdigstilling og drift i 2030. Karenstiden for kontrakten går ut 14. august.

 - Vi er meget stolte og gleder oss stort til å få bidra med vår spisskompetanse innen VVS, energi og miljø og solide erfaring fra tidligere sykehusutbygginger inn i disse to prosjektene, sier Arne Jorde, daglig leder i Erichsen & Horgen.

Med prosjektene Aker og Gaustad sykehus befester Erichsen & Horgen sin posisjon som det ledende rådgiverfirmaet innen Helsebygg i Norge. Fra før er Erichsen & Horgen involvert i prosjekter som Nytt Drammen sykehus, Livsvitenskapsbygget i Oslo, Nytt Tønsberg sykehus og Campus Ås.

Illustrasjon: Nye Rikshospitalet sett fra nord. Ratio/ARKITEMA