• Forside -
  • Artikler -
  • Aktuelt -
  • Erichsen & Horgen skal prosjektere Politiets nasjonale beredskapssenter sammen med COWI og Nordic

Politiets nasjonale beredskapssenter

Politiets nasjonale beredskapssenter

Erichsen & Horgen skal prosjektere Politiets nasjonale beredskapssenter sammen med COWI og Nordic.
Den samme prosjekteringsgruppen som gjennomførte skisseprosjektet for Alnabru-alternativet skal nå gå videre med forprosjektet.

Et av Norges største sikkerhetsprosjekter er et steg nærmere realisering. Den samme prosjekteringsgruppen som gjennomførte skisseprosjektet for Alnabru-alternativet skal nå gå videre med forprosjektet

- Vi ser frem til å ta fatt på denne oppgaven. Dette prosjektet har en viktig samfunnsfunksjon og da er det spesielt gledelig at vår kompetanse er etterspurt. Vi ser også frem til et videre samarbeid med COWI og Nordic, sier Arne Jorde, daglig leder i Erichsen & Horgen.  

Det var totalt 4 leverandører som var med i konkurransen. Tilbudet til COWI, Nordic og Erichsen & Horgen er vurdert som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på de oppgitte tildelingskriteriene. Gruppen ble vurdert som best på oppdragsforståelse, som samlet sett ble vurdert som komplett og meget god med konkrete redegjørelser innenfor alle de etterspurte kriteriene. Prosjektgruppen ble også vurdert best på kompetanse og erfaring hos nøkkelpersonell.

Justis- og beredskapsdepartementet har store ambisjoner for politiets nasjonale beredskapssenter, som skal sikre bedre beredskap, samt samtrening og samhandling mellom brukerne av senteret. Lokaliseringsalternativene er per i dag Grønmo og Taraldrud.

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at prosjektet skal være en viktig læringsarena for nye gjennomføringsmodeller for offentlige byggeprosjekter.