Erichsen & Horgen blir del av Multiconsult

Multiconsult overtar alle aksjene i Erichsen & Horgen inkl. datterselskapet Malnes og Endresen og selskapets totalt 234 medarbeidere. Med oppkjøpet tar Multiconsult et nytt skritt mot å bli Norges ledende rådgiver innen bygg- og eiendomsmarkedet og innen VVS, energi og miljøteknikk.

Med Erichsen & Horgen får Multiconsult både spiss- og breddekompetanse innen sentrale kompetansemiljøer som VVS, energi og miljøteknikk. Dette gjør Multiconsult i stand til å ta enda tydeligere markedsposisjon i de største og mest komplekse prosjektene markedet har å by på.

- Jeg er veldig fornøyd med at Erichsen & Horgen nå blir en del av Multiconsult og bidrar til at vi styrker oss på VVS, energi, miljø innenfor alle våre forretningsområder. Vi har en klar målsetning om å ta en ny posisjon i markedet og videreføre de satsningene begge selskap har gjort tidligere. Oppkjøpet er et viktig strategisk steg for å bli Norges ledende innen bygg og eiendom, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult

- Vi har tenkt grundig gjennom fremtiden for selskapet og så at det kunne bli krevende å utvikle selskapet videre uten å bli en del av et større multidisplint miljø. Vi har stor tro på at vi sammen med Multiconsult vil kunne ta en enda tydeligere nr.1-posisjon innen energi, miljø og teknikk. Det har vært viktig for oss å finne en ny eier som vil ta vare på selskapets faglige posisjon og våre medarbeideres utvikling på en god måte. Det er vi sikre på at Multiconsult vil gjøre, sier Arne Jorde, daglig leder i Erichsen & Horgen. 

Sentral bærekraftaktør
Multiconsult skal være en del av løsningen for de bærekraftutfordringene vi står ovenfor. Erichsen & Horgen har gjennom mange år vært en viktig aktør og pådriver for faglig utvikling innenfor energi og inneklima. Transformasjon av dagens bygningsmasse til fremtidens krav og behov, samt tilrettelegging for grønn industri, vil være en viktig del av det grønne skiftet samfunnet står overfor. Sammen vil de to selskapene stå godt rustet til å lede an i dette arbeidet.

- Erichsen & Horgens anerkjente spisskompetanse innen VVS, energi- og miljøteknikk forsteker fundamentet vårt innen vekstområder som energi og klima. Sammen med våre eksisterende kompetansemiljøer dannes et solid fundament for å skape innovative og bærekraftige løsninger for både private og offentlige kunder, sier Bergly.

Kjenner hverandre godt
Multiconsult og Erichsen & Horgen har hatt, og har fortsatt, et langt og godt samarbeid i en rekke prosjekter av nasjonal betydning som Nytt Drammen sykehus, Tønsberg-prosjektet, Campus Ås, Barcode/Bjørvika og nytt Rikshospital i Oslo. Selskapene har lært hverandre å kjenne godt og ser at selskapene i stor grad er tuftet på samme bedriftskultur - og deler mange felles verdier. Dette vil være et viktig fundament i arbeidet med å samle fagmiljøer under felles eierskap.

- Vi er to selskap som har samarbeidet mye og hvor store deler av organisasjonen kjenner hverandre, og har tillit og respekt for hverandre. Begge selskap har fagkompetanse som fundament og vektlegger kvalitet og faglig spisskompetanse høyt. Dette mener vi er et veldig godt utgangspunkt for det vi sammen skal skape fremover, sier Jorde.

Åpner for nye muligheter
Erichsen & Horgen og Multiconsult har flere sammenfallende lokasjoner rundt om i Norge, Ambisjonen er å trekke på hverandres styrker for å videreutvikle eksisterende fagmiljøer og den samlete kapabiliteten for å ta nye markedsandeler og forsterke markedsposisjonen både lokalt og sentralt.