Erichsen & Horgen vant innovasjonskonkurransen om Ulven-utbyggingen

Erichsen & Horgen vant innovasjonskonkurransen om Ulven-utbyggingen

OBOS-selskapet Ulven AS utlyste høsten 2016 en innovasjonskonkurranse hvor aktører ble bedt om å danne team for å konkurrere om å bygge ut et større felt på Ulven. Nå er Team Veidekke kåret som vinneren av konkurransen.

Team Veidekke består av Veidekke Entreprenør, LPO Arkitekter, Landskaperiet, Oras, Stema Rådgivning, Dr.techn. Olav Olsen, Rambøll, Brekke & Strand Akustikk og Erichsen & Horgen.

OBOS sine mål med innovasjonskonkurransen var:
•Utvikle rimelige boliger uten å kompromisse på bo- og boligkvalitet
•Skape gode bomiljøer med fremtidsrettet profil
•Tilrettelegge for innovasjon og industrialisering som kommer kunden til gode.

Et av grepene OBOS falt veldig for er team Veidekkes opprettelse av et DA-selskap (delt ansvar), hvor de forskjellige aktørene i teamet eier en prosentdel av selskapet basert på hvor mye hver enkelt bidrar med. Honoraret hentes ut som utbytte fra DA-selskapet og hovedhensikten er at alle aktører blir avhengig av felles suksess for å gjøre fortjeneste.

Denne nye og innovative samarbeisformen er helt i tråd med Erichsen & Horgens strategi. Vi har fokus på å skape morgendagens løsninger. Løsninger som definerer nye standarder og nye måter å utvikle bygg på.

Av andre grep som var fremtredende med vinnerkonseptet var høy kvalitet på fasader og grøntarealer, lav byggekostnad og god salgsverdi, gode planløsninger og leilighetsmiks, samt et energieffektivt konsept med robuste, kostnadseffektive tekniske løsninger.

I team Veidekkes vinnerutkast er det lagt opp til få leilighetstyper og tre forskjellige prinsipper for bygningskropper, som lett lar seg videreføre i fremtidige trinn. For eksempel har team Veidekke lagt opp til kun to typer bad; et stort og et lite. I tillegg blir det en rasjonell og lik sjakt som vil gå igjen i alle byggene, og som i alle leilighetene ligger mellom kjøkken og bad.

I første omgang skal vinnerlaget bygge ut det første feltet med 330 boliger. Den totale utbyggingen på Ulven vil være ca 3.000 boliger og 200.000 m² næringsarealer.

 

Dette sies om Team Veidekkes konsept:

  • Dette sies om Team Veidekkes konsept:

    «Team Veidekke har presentert et forbedret fasadekonsept der tegl fortsatt er hovedmateriale mot Ulvenveien. Fasadene framstår oppdelte og i riktige proporsjoner Det er lagt inn noe variasjon med pusskledning og andre materialer samt sprang i fasader både i høyde og innrykk. Fasade mot gårdsrom er brutt opp hovedsakelig med balkonger med ulik dybde og saksing i høyderetningen. Balkongene er relativ smale og sammen med utforming av åpningsbare felt mot balkongen trekkes denne funksjonen inn i stuen. Dermed blir det større innendørs arealer. Dette ses på som innovativt, spennende og mer positivt for de mindre boligene, mens de større boligene har utvidede balkonger. Bygget i gårdsrommet er flyttet mot sørøstre fløy i hovedbygget, og som gir to gårdsrom av ulik størrelse. Konseptet har tradisjonelle trapperom og en variert leilighetsmiks som gjør at konseptet treffer målgruppen godt. Utearealet anses godt utformet med variasjon av type godt tilrettelagt for forskjellige aktiviteter og behov. Det er store grønne arealer på både bakken og på felles takarealer som kan benyttes av beboerne.»