EH deltar i forskningsprosjektet BEST VENT

EH deltar i forskningsprosjektet BEST VENT

Erichsen & Horgen deltar i forskningsprosjektet BEST VENT til SINTEF Byggforsk

BEST VENT er et av prosjektene som får støtte fra ENERGIX-programmet til Forskningsrådet i 2016. Prosjektet er i kategorien kompetanseprosjekter for næringslivet.

Forskningsprosjektet heter “BEST demand-controlled VENTilation strategies to maximize air quality in occupied spaces and minimize energy use in empty spaces” og ledes av SINTEF Byggforsk, avdeling Oslo.

Erichsen & Horgen er 1 av 12 finansierende deltagere i prosjektet, og vil dermed være med å påvirke prosjektet gjennom styrearbeid.

Erichsen & Horgen anser dette for et viktig forskningsprosjekt fordi det berører vår kjernekompetanse – VVS, inneklima og energiteknikk, og hvordan valg av riktig ventilasjonsstrategi både kan optimalisere inneklimakvaliteten og redusere energibruken. Resultatene fra prosjektet skal blant annet benyttes til å samordne regelverkene fra ulike myndighetsinstanser.