Stor interesse for det digitale byggverket

Stor interesse for det digitale byggverket

Nærmere 250 kunder og samarbeidspartnere deltok på Erichsen & Horgens årlige fagseminar som ble arrangert på Sentralen den 8. november.

Temaet for kvelden var digitaliseringbølgen som feier over byggebransjen. Hvor langt har vi egentlig kommet og hva må til for at vi skal bli enda bedre, var noen av spørsmålene som ble løftet frem.

Et aspekt som kom opp i alle innleggene var viktigheten av digitalisering for å effektivisere bransjen og øke samhandlingen. Samtidig var det stor enighet om at det er åpenBIM som er veien å gå for å oppnå denne effektiviseringen, og for at alle skal kunne ha tilgang til samme informasjon samtidig.

Anstein Skinnarland fra buildingSMART poengterte at utviklingen drives fremover gjennom samarbeid og dugnadsarbeid i næringen. Han ønsket et fortsatt langsiktig samarbeid mellom myndigheter og næring for å sikre en felles plattform for informasjonsutveksling, teknologi og standardisering.

Statsbyggs Jan Myhre forsikret tilhørerne at Statsbygg også fremover skal være en pådriver for implementering av BIM i hele prosjektforløpet. Myhre mente at kunnskapsnivået spriker, men at dette kan rettes opp ved at alle får tilgang til samme informasjon. Deres visjon for 2017 er å få til et heldigitalisert prosjekt, det tegningsløse prosjektet.

Vi fikk også høre om Norges mest offensive byggeprosjekt, Tønsberg Sykehus, og deres ambisiøse mål. BIM er en sentral del av prosjektet, samt at de har ambisjoner om 50 % raskere byggetid, 10 % mer kostnadseffektivitet og å bli et forbildeprosjekt for IPD-metodikken i Norge. Inge Aarseth, fra Sykehuset i Vestfold HF, poengterte også viktigheten av å løfte BIM opp til ledelsen. "Når man snakker med ledelsen om BIM, så må du snakke om drift", var hans tydelige budskap.  

Kvelden ga også praktiske eksempler på nytten og effekten av å jobbe med BIM. Ved å bruke en optimalisert BIM-modell i energiberegninger reduseres feilmarginen, samtidig som det går over femten ganger raskere enn å hente data fra statiske tegninger eller modeller. Det ble også demonstrert at BIM er et nyttig verktøy i rehabilitering av verneverdige bygg. Både som verktøy for å få tilpasset nye konstruksjoner til gamle og å sikre at verneverdige konstruksjoner kan bevares gjennom prosjektet. Ikke minst viste eksemplene at BIM er et nyttig verktøy for de som skal utføre arbeidet gjennom tilgang til BIM-kiosker på byggeplassen.

- Vi er svært fornøyd med å kunne samle så mange på vårt årlige fagseminar. Dette viser at våre kunder og samarbeidspartnere er opptatt av temaet og interessert i å se hvilken merverdi som ligger i digitalisering og bruk av BIM i prosjekterer, sier daglig leder Arne Jorde. Erichsen & Horgen er helt i front i denne utviklingen og ønsker å være en pådriver i bransjen fremover. Det var derfor morsomt at noen av våre dyktige medarbeidere kunne vise nytteverdien og effektiviseringsgevinsten denne arbeidsmetodikken har hatt i konkrete prosjekter. Jeg er overbevist om at dette er kunnskap som gir oss konkurransekraft og fortrinn avslutter Jorde.