Teknoconsult blir en del av Erichsen & Horgen

Teknoconsult blir en del av Erichsen & Horgen

Sammen vil selskapene bli en betydelig aktør i Trondheimsregionen.

Teknoconsult er et velrenommert ingeniørselskap med hovedsete i Trondheim. Selskapet har solid fagkompetanse innen fagområdene VVS-teknikk, brannteknikk, bygningsfysikk og akustikk. Erichsen & Horgen er Norges største rådgivende ingeniørselskap innen VVS, energi og miljø. Hovedkontoret ligger i Oslo, med avdelingskontor i Skien og Lillehammer. Sammen vil selskapene bli en betydelig aktør i Trondheimsregionen.

Marked i vekst
- Vi har over lengre tid sett på en mulighet for å åpne et kontor i Trondheim. Dette er en region i vekst og både kunder og samarbeidspartnere har uttrykt et ønske om vår lokale tilstedeværelse i regionen. Med dette oppkjøpet har vi fått en unik mulighet til å bygge videre på etablerte kundeforhold. Vi gleder oss til å få Teknoconsults dyktige medarbeidere med på laget og sammen tilby markedets beste kompetanse og kapasitet innen våre fagområder, sier daglig leder Arne Jorde i Erichsen & Horgen. Han forteller videre at målet for kontoret er 20 ansatte i løpet av de neste 2 årene.

- I Teknoconsult er vi svært fornøyde med å kunne slutte oss til Erichsen & Horgen, som vi anser besitter Norges største fagmiljø innen VVS, energi og miljø. Med vår kompetanse innen brann, bygningsfysikk, akustikk og VVS vil vi utfylle hverandre på en god måte, sier Johnny Holst, daglig leder i Teknoconsult. Han forteller også at ønsket om videre vekst er bakgrunnen for at de går sammen med Erichsen & Horgen.   

Både Erichsen & Horgen og Teknoconsult vurderer oppkjøpet som et riktig strategisk grep for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer. Nærheten til forskningsmiljøet på NTNU er også av betydning, spesielt med tanke på å kunne tiltrekke seg de beste talentene i årene som kommer.

Integrert del av Erichsen & Horgen fra 1. januar 2017
Teknoconsult består i dag av 8 ansatte og omsetter årlig for 11,5 millioner kroner. Samtlige ansatte i Teknoconsult vil fortsette i sine stillinger når selskapet fra 1. januar blir en integrert del av Erichsen & Horgen. Det nye kontoret til Erichsen & Horgen blir å finne i Fossegrenda, Teglgården, i Hornebergveien 7A. Kontoret vil bli ledet av Johnny Holst.