Erichsen og Horgen på vinnerlag - Kilden barnehage!

Erichsen og Horgen på vinnerlag - Kilden barnehage!

Omsorgsbygg Oslo KF planlegger en ny basebarnehage med ti avdelinger på Årvoll, og i 2014 lanserte Omsorgsbygg en plusshuskonkurranse for den nye barnehagen.

Her ble det lagt vekt på et konsept som var tilpasset plusshusambisjonen, samtidig som det skulle vise til gode planløsninger, høy kvalitet og spennende arkitektur. Barnehagen ligger i et etablert boligområde og i umiddelbar nærhet til store friluftsområder og badedammen på Årvoll.

Teamets forslag Fabelaktig ble vurdert som « .. et svært godt gjennomarbeidet prosjekt som oppnådde god score på samtlige underkriterier evaluert av evalueringskomitéen. Overordnet representerer Fabelaktig et konseptuelt spennende utkast som er godt tilpasset ambisjonen som plusshus.»

Solveig Erdahl; leder av LINK arkitektur Oslo berømmer samarbeidet i teamet som sammen har levert et fremtidsrettet prosjekt innenfor bærekraftige bygg og integrert energidesign der barna og ansatte står i sentrum for valg av konsept, arkitektoniske løsninger og kvalitet.  

«Plusshuskonseptet er særdeles viktig mht. å nå våre fremtidige klimamål», sier Dr. Leif Øie daglig leder i Erichsen & Horgen. «Med dette oppdraget vil vi virkelig kunne vise gode utprøvde løsninger og samtidig skape et prosjekt der man kan produsere mer energi enn man faktisk bruker i et typisk driftsår».

Prosjektet skal i tillegg til å være et Future Built prosjekt, også bli BREEAM-NOR sertifisert.