Erichsen & Horgen åpner kontor i Drammen

Erichsen & Horgen åpner kontor i Drammen

Erichsen & Horgen vokser og har åpnet nytt kontor i Drammen. Lokal tilstedeværelse og stor etterspørsel etter våre tjenester i regionen er bakgrunnen for satsingen.

Selskapet har i lengre tid sett på mulighetene for etablering i Elvebyen, og 1. januar åpnet avdelingskontoret dørene til Engene 18. Lokalet ligger godt til rette midt i byen med en kapasitet for 20-25 medarbeidere.

- Vi ønsker å møte den økende etterspørselen etter våre tjenester i Drammensområdet og da er lokal tilstedeværelse helt avgjørende, sier Arne Jorde, daglig leder i Erichsen & Horgen. 

Selskapet har vært involvert i flere store prosjekter i Drammen og omegn de siste årene, ikke minst med nytt Drammen sykehus som skal stå ferdig i 2025. I tillegg er avdelingskontoret godt i gang med flere skoleprosjekter i regionen og vant også nylig en rammeavtale med Drammen kommune. 

Kim-André Kristiansen er ansatt som ny avdelingsleder for kontoret i Drammen. Han kommer fra stillingen som gruppeleder VVS i ÅF hvor han har vært de tre siste årene. Kontoret har i dag 5 ansatte og ytterligere 2 kommer før sommeren.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å sette Erichsen & Horgen på kartet i regionen. Vi er allerede godt i gang og merker lite til korona-situasjonen. Vi ser mange spennende muligheter i området og vil være med å definere fremtidens Drammen. Vi skal være en solid, tydelig og engasjert samarbeidspartner for eiendomsutviklere, eiendomsbesittere og entreprenører i området sier Kim-André Kristiansen.


Kim-André Kristiansen ønsker kunder og samarbeidspartnere velkommen inn til nytt kontor i Engene 18.