Sertifisering og godkjenninger

Sertifisering og godkjenninger

Erichsen & Horgen har flere sertifiseringer og godkjenninger bl.a. NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2015 (miljø). 

Ledelsessystem for HMS, kvalitet, ytre miljø og sikring (ISO-sertifisering)

Erichsen & Horgen AS har ett integrert ledelsessystem for HMS, kvalitet, ytre miljø og sikkerhet (sikring). Systemet er sertifisert av Nemko iht. NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2015 (miljø). I tillegg tilfredsstiller systemet kravene i OHSAS 18001 (HMS).

 

Sentral godkjenning

Erichsen & Horgen AS har sentral godkjenning fra Direktoratet for Byggkvalitet (dibk) både som overordnet ansvarlig søker for prosjektering, som ansvarlig prosjekterende innen 8 fagområder, som overordnet ansvarlig for kontroll, og som ansvarlig kontrollerende innen 5 fagområder.

Godkjenningene er basert på dokumentasjon av nødvendig kompetanse og av at ledelsessystemet tilfredsstiller direktoratets systemkrav til kvalitet og HMS.

 

FG 910

Erichsen & Horgen AS er sertifisert for Prosjektering og Kontroll av automatiske slokkesystemer under ordningen FG 910 – Automatiske slokkesystemer/sprinkleranlegg utarbeidet av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG).

 

BREEAM-NOR

Erichsen & Horgen AS har innenfor BREEAM-ordningen 7 sertifiserte BREEAM-NOR Akkreditert profesjonell (AP), 1 sertifisert BREEAM-NOR revisor og 2 sertifiserte BREEAM In-Use-revisorer.

 

 

Godkjent våtromsbedrift

Erichsen & Horgen AS er godkjent våtromsbedrift innenfor ordningen til Fagrådet for Våtrom.