Vår arbeidsmetodikk

Vår arbeidsmetodikk

Når vi går inn i et prosjekt ser vi alltid på helheten, det tverrfaglige samarbeidet og hvilken spisskompetanse som behøves til prosjektet. 

Erichsen & Horgen har fulgt utviklingen til VVS-faget siden sin spede start i 1920-årene. Den gang da var fokuset på å utvikle gode løsninger for varme- og sanitære anlegg, mens det i dag fokuseres i større grad på godt inneklima, energiforbruk og miljø. Gjennom disse årene har vi opparbeidet oss høy kompetanse og erfaring innenfor hele fagområdet. 

I dag besitter vi det største fagmiljøet på energi, miljø, teknikk og VVS i Norge. Dette gjør oss kapable til å bemanne noen av de største byggeprosjektene i landet.

Vi yter rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser, fra utvikling og utredning av muligheter, via detaljering av byggeplaner, til implementering og drift.

Vår arbeidsmetodikk sørger for at helheten i hvert enkelt prosjekt sikres. Vi ser viktigheten av godt tverrfaglig samarbeid på tvers av de ulike fagområdene, også de vi ikke har selv. Vi har også den nødvendige spisskompetanse de ulike prosjektene krever. Gjennom slikt samarbeid oppnår vi de mest innovative og beste løsningene for hvert enkelt prosjekt.

 

Visste du at...

  • ... i løpet av 1 år er Erichsen & Horgen involvert i mer enn 500 byggeprosjekter, store som små?

  • ... arbeidsverktøyene våre forbedres kontinuerlig? Vi jobber blant annet med Revit, MagiCAD, IDA ICE, PyroSim, bimsync og Solibri.

  • ... våre prosjekter blir stadig mer digitalisert? Samarbeidsplattformen er BIM, som brukes både til prosjektering og utveksling av beregningsresultater og krav.

  • ... Erichsen & Horgen er ISO-sertifisert? Vi er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 (miljø).