Rekordår for Erichsen & Horgen

Rekordår for Erichsen & Horgen

Erichsen & Horgen økte omsetningen til rekordhøye 195 millioner kroner i 2017 og ruster seg for ytterligere vekst i år.

Selskapet har lagt bak seg et innholdsrikt og godt år med etablering i Trondheim, ytterligere organisk vekst og med oppstart av mange nye spennende prosjekter. Selskapet har økt sin omsetning med 26 prosent fra 2016. Fasiten ble  195 millioner kroner og et resultat før skatt på nærmere 17 millioner kroner.

Holder seg til strategien

Selskapet har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. Strategien har hele tiden vært å satse på fagområdene energi, miljø, teknikk og VVS.

– Det er gledelig at vi gjør et så godt resultat sier Arne Jorde, daglig leder i Erichsen & Horgen. Vi gikk inn i 2017 med en klar målsetning om å øke både omsetning og resultat, noe vi har klart. Vi opplever et godt marked der vår kompetanse og våre dyktige medarbeidere er etterspurt.

Passert 150 ansatte

Med stor ordretilgang kreves det også økt bemanning. De siste årene har selskapet hatt en jevn tilvekst av ansatte og i januar i år passerte Erichsen & Horgen 150 ansatte. Planen er å vokse enda mer og selskapet utvider nå kontorlokalene i Nydalen med ytterligere 30 kontorplasser.

– Med god ordrereserve og tro på fremtiden er vi stadig på jakt etter dyktige medarbeidere. Et av våre konkurransefortrinn er kapasiteten vår og med den bemanner vi noen av de største og mest spennende byggeprosjektene i landet, blant annet nytt Drammen sykehus, Campus Ås, Nytt Munchmuseum, Nytt Nasjonalmuseum og Jordal amfi. Om noen av disse prosjektene lokker, er det bare å sende inn en søknad forteller han videre.

Utvidet til fire kontorer

Med etableringen i Trondheim teller selskapet fire kontorer. Med det største fagmiljøet i Norge på VVS, energi og miljø har satsingen i Midt-Norge kommet naturlig.

– Vi har over lengre tid sett på en mulighet for å åpne kontor i Trondheim. Dette er en region i vekst og både kunder og samarbeidspartnere har uttrykt et ønske om vår lokale tilstedeværelse i regionen. Sånn sett var det på høy tid, sier han.

Ser lyst på fremtiden

Med stødig vekst og god ordrereserve ser Jorde lyst på fremtiden.

– Skal vi fortsette å være best innenfor våre fagområder må vi hele tiden tenke nytt og satse på innovative prosjekter. Kunnskapen som er opparbeidet gjennom over 90 år tar vi med oss og forsøker hele tiden å skape nye løsninger og nye måter å utvikle bygg på som skal komme byggherren og sluttbrukeren til gode, sier han.