Nytt Drammen sykehus

Nytt Drammen sykehus

Drammen sykehus er et stort og nyskapende prosjekt og vil inneholde bygninger for psykiatri, somatikk, enhet for stråleterapi, service- og sengebygg.