Tønsbergprosjektet

Tønsbergprosjektet

Tønsbergprosjektet skal gi Vestfolds befolkning et tidsriktig sykehus som kan møte fremtidens utfordring, med økt spesialisering og endrede oppgaver.