BIM

Vår BIM-visjon er å effektivisere prosjekteringsprosessen ved å skape en kontinuerlig informasjonsflyt gjennom alle byggeprosessens faser; fra tidlig planleggingsfase til forvaltning og gjenbruk, og gjennom prosessene tilføre prosjektet riktig kvalitet med riktig informasjon i alle faser.

Erichsen & Horgen har som et mål å hele tiden ligge i forkant i forhold til digitalisering og effektivisering av byggeprosesser. I de nærmeste årene vil det være en stor utvikling innen samhandling mellom de ulike prosjekterende, byggherre, brukere og entreprenører ved bruk av BIM og nye arbeidsprosesser.

Bedriften har et sterkt fokus på kontinuerlig utvikling og forbedring av våre arbeidsmetoder til å utnytte dagens og morgendagens verktøy på en mest mulig effektiv måte. Basert på vår brede prosjekterfaring ser vi muligheter for forbedring, og bruker derfor både prosjekter og interne utviklingsprosjekter til å effektivisere metodene våre og utvikle nye. Vi har god erfaring med implementering av ny og effektiviserende teknologi fra både store komplekse prosjekter, og mindre foregangsprosjekter.

Modellsentrisk gjennomføring av prosjekter er i ferd med å ta over for dagens papirfokuserte hverdag. Modellene bør derfor være sentral i alt fra møter, til utveksling av informasjon og kommunikasjon mellom aktører.