Erichsen & Horgen på årets VVS-konferanse på Svalbard!

Erichsen & Horgen på årets VVS-konferanse på Svalbard!

Arnkell Petersen, seksjonsleder for energi og inneklima, skal holde et foredrag om NS3031 i ny utgave

VVS-konferasen arrangeres i år på Svalbard, den 8 til 11. mai, 2014. Årets VVS-konferanse innledes med foredrag om utfordringer og muligheter i nordområdene. Fagprogrammet har fokus på energibruk i bygninger, blant annet kommende forskrifter og standarder, og betydningen disse har for bransjen vår.

Arnkells foredraget tar for seg både de foreliggende revisjoner til N 3031:2007 og hovedrevisjonen som vil munne ut i en NS 3031:2015.

Du finner mer informasjon om VVS-dagene her.