EH presenterte laboratorieprosjektering på R3 Nordic i Finland

Erichsen & Horgen presenterte laboratorieprosjektering på R3 Nordic i Finland

Seminaret ble arrangert i Åbo fra 22-23 mai.

Vår sykehus- og laboratorieekspert, Anette Bonsted, var i aksjon hos R3 Nordic (renhetsteknikk og rene rom) onsdag 23. mai hvor hun holdt foredrag om design og tekniske aspekter for inneslutningslaboratorier. Her viste hun eksempler fra den tverrfaglige prosjekteringsfasen for bl.a. Campus Ås og snakket om hvordan man kan oppnå velfungerende laboratorier som er trygge og inspirerende arbeidsplasser.

I løpet av foredraget ”Design of High Containment Research Facilities” fikk tilhørerne en gjennomgang av prinsipper for inneslutningslaboratorier. Det er laboratorier som designes og driftes for å muliggjøre arbeide med biologiske agens som kan utgjøre en fare for operatør, produkt og/eller miljø. Ventilasjonsløsningen i laboratoriene spiller en viktig rolle og brukes til å fjerne smittestoffer i lufta og rommet. Samspillet mellom de tekniske fagene er kritisk for å få et vellykket bygg.  

Erichsen & Horgen har lang erfaring med å designe inneslutningslaboratorier, nå senest i prosjekt Campus Ås og Tønsberg sykehus. Vi skal også i gang med å prosjektere en slik løsning i det nye Livsvitenskapsbygget til Universitetet i Oslo.  


Illustrasjon av smittebarrierer på Campus Ås av Henning Larsen Architects.

R3-foreningens symposium er et årlig møtested for alle som jobber med sykehus, renrom og laboratorier, samt arealer for næringsmiddelproduksjon. Dette inkluderer ansatte, driftsledere, rådgivere, prosjekterende og utstyrsleverandører. Det var et vellykket symposium i Finland i regi den nordiske foreningen for renhetsteknikk og rene rom (R3 Nordic).

Bilde av Campus Ås byggeplass: Statsbygg/ Trond Isaksen.