EH inngår rammeavtale med Fortum

EH inngår rammeavtale med Fortum

Erichsen & Horgen har inngått rammeavtale med Fortum Oslo Varme AS (FOV) om rådgivningstjenester for termisk energi i bygg og mindre områder. Selskapet er den største leverandøren av fjernvarme i Norge.

– Vi gleder oss over muligheten til å jobbe med Fortum Oslo Varme, sier Monica Havskjold, avdelingsleder Energi, miljø og teknikk i Erichsen & Horgen.  – Nå skjer det mye spennende i grensesnittet mellom det ytre energisystemet og bygningenes eget varme- og kjølesystem. Ny teknologi og nye løsninger kommer inn og erstatter tradisjonelle løsninger. Jeg håper Fortum blir en kunde som utfordrer og inspirerer oss og jeg har stor tro på at vi sammen kan finne nye og fremtidsrettede energiløsninger for bygg.

FOV er en sentral aktør som leder an i det grønne skiftet i Oslo. Selskapet leverer miljøvennlig varme produsert fra energigjenvinning av avfall, gjenvunnet varme fra Oslos kloakk, trepellets og andre biobrensler. I løpet av året kommer også overskuddsvarme fra et datasenter inn i energimiksen. FOV har den siste tiden utvidet markedet og leverer nå også miljøvennlige, bærekraftige og fleksible lokale energiløsninger for varme og kjøling i områder hvor Fortum Oslo Varme i dag ikke leverer fjernvarme.  

– Vi i Fortum Oslo Varme har et mål om å tilby kunden en komplett løsning på termisk energi. Samtidig jobber vi for å gjøre Oslo til en mer miljøvenn­lig og bedre by å bo i, sier Iren Aanonsen, forretningsutvikler og leder for kjølesatsningen i Fortum Oslo Varme. – Vi har derfor etablert en egen avdeling for kjøling slik at kundens totale termiske behov blir dekket. I dette arbeidet ønsker vi å ha med oss de beste i bransjen. Erichsen & Horgen har kompetansen og erfaringen for å hjelpe oss å gi kunden det de vil ha og å bidra til at vi når våre strategiske mål, fortsetter Iren.

FOV inngår rammeavtale med totalt 3 leverandører. Tildelingskriteriene for konkurransen var beste forholdet mellom pris (40 %), kompetanse og erfaring (40 %), og kvalitet (20 %).

Erichsen & Horgen scoret høyest på både kompetanse/erfaring og kvalitet.

Fortum Oslo Varme skriver i sin redegjørelse for valg av leverandør at Erichsen & Horgens CVer var høyrelevante for avtalens omfang og de tilbudte ressursene hadde samlet sett best erfaring og mest relevante referanseprosjekter.

Videre skriver de at Erichsen & Horgen AS scoret høyest på tildelingskriteriet kvalitet. Erichsen & Horgens beskrivelse var svært god og spisset tilpasset avtalens omfang, og inneholdt relevante temaer som BREEAM, simulering/modellering, samarbeid og dialog med utbygger, fleksible løsninger mtp. effektbehov, LCA og klimagassregnskap m.m. Beskrivelsen konkretiserte hvordan de ville sikre kreativitet/innovasjon samt klima/miljømessige gode løsninger i denne typer prosjekter, og de viste til eksempler fra hvordan dette var gjort i tilsvarende oppdrag.

 - Vår ambisjon i dette samarbeidet med Fortum Oslo Varme er å bidra til miljømessige og energieffektive løsninger som er gode og fremtidsrettede for både byggeiere og samfunnet, avslutter Monica Havskjold.

De to andre leverandørene som har fått rammeavtale er COWI og Norconsult.