FoU-prosjektet BIM i energi- og inneklimaberegninger er ferdigstilt

FoU-prosjektet BIM i energi- og inneklimaberegninger er ferdigstilt

Prosjektet har som formål å undersøke og videreutvikle bruken av BIM i energi- og inneklimaberegninger.

Erichsen & Horgen har på oppdrag fra Statsbygg gjennomført FoU-prosjektet BIM i energi- og inneklimaberegninger. Dette er nå ferdigstilt og rapportene finnes tilgjengelig under siden Publikasjoner.

På Vestbanetomta i Oslo prosjekterer og bygger Statsbygg et nytt nasjonalmuseum på oppdrag fra Kulturdepartementet. Prosjektet bruker BIM som et integrert verktøy i prosjekterings- og byggefasen. Sideløpende med Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum gjennomfører Statsbygg et FoU-prosjekt som har til formål å undersøke og videreutvikle bruken av BIM i energi- og inneklimaberegninger. Statsbygg ønsker derved å løfte frem bruken av BIM i prosjektering av bygg mht. optimalisering av arbeidsprosessen mellom de relevante aktørene.

Det er tidligere publisert to delrapporter fra prosjektet: «Forutsetninger for import av IFC-modeller» og «Detaljert simulering av energisentraler». Prosjektet er nå ferdig og det er laget ytterligere tre rapporter.

Del 3: Varme- og kjølebehovsberegninger i BIM.
Del 4: Dagslysberegninger i BIM.
Del 5: Utveksling av beregningsresultater i BIM.

Du finner også informasjon om prosjektet på