Grønt lys for Livsvitenskapssenteret

Grønt lys for Livsvitenskapssenteret

Kunnskapsdepartementet vil gi 50 millioner kroner i startbevilgning til Universitetet i Oslo nye livsvitenskapsbygg.

Pengene kommer i statsbudsjettet for 2018. Det betyr i så fall at bygningen, som blir like stort som ti fotballbaner og har en samlet kostnadsramme på 6,8 milliarder kroner, kan bli gjennomført de nærmeste årene, skriver Aftenposten.

- Vi gleder oss til å ta fatt på detaljprosjekteringen av Livsvitenskapssenteret. Et bygg som skiller seg ut fordi det tilrettelegger for videre samfunnsutvikling, og ikke minst fordi det ligger helt i front i forhold til energi- og miljøkrav med en rekke smarte energitiltak, sier Arne Jorde, daglig leder i Erichsen & Horgen.

For å lese hele artikkelen, se her: https://www.aftenposten.no/norge/i/B8vr0/Gront-lys-for-UiOs-gigantsatsing-Blir-Norges-storste-universitetsbygning