EH på vinnerlaget til prosjekt Risenga ishall

EH på vinnerlaget til prosjekt Risenga ishall

Planlagt ferdigstillelse av ishallen er mars 2021.

Backe har signert samspillsavtale med Asker kommune om utvikling av Risenga ishall i Asker. Med seg i prosjekteringsgruppen har de JOB Arkitekter, Backe Idrettsbygg, Dr. Techn. Olav Olsen, VVS Rådgiverne, MOE AS og Erichsen & Horgen.  

Avtalen omfatter skisse- og forprosjekt. Avtale om utbygging gjøres etter at forprosjektet er politisk behandlet vinteren 2019. Planlagt ferdigstillelse av ishallen er mars 2021.

Prosjektet omhandler byggingen av en ny ishall for å ivareta behovet for is-idrettene i Asker kommune. Ishallen skal være dimensjonert som matcharena for ishockey, kunstløp og shorttrack med en tilskuerkapasitet på 3000 personer. Den nye ishallen skal også være en flerbrukshall som muliggjør avvikling av større mesterskap/arrangementer også for andre idretter enn is-idrettene. Prosjektet skal søkes løst innenfor en ramme på 287,5 millioner kroner inkl. mva.

Utviklingen skal ha fokus på kostnadseffektiv arealbruk, energieffektivitet og god driftsøkonomi, samt å holde prosjektkostnaden innenfor budsjett. Ishallen skal videre utvikles med særlig fokus på gode og gjennomtenkte tekniske løsninger, med formål å minimere driftskostnadene.

Erichsen & Horgen har fagene brann (RIBr), bygningsfysikk (RIBfy) og miljø (RIM) i prosjektet. 

 

Illustrasjon: Risenga Ishall illustrert av tegn3 i mulighetsstudien.