Setter fokus på dagslys

Dagslysets effekt på vår helse er blitt vesentlig bedre dokumentert de siste 10-20 årene og av den grunn har en økt bevissthet om temaet vokst frem.

I løpet av sommeren kommer også en helt ny bransjeveileder for fagområdet. Erichsen & Horgen har vært en av pådriverne for å få på plass en bransjeveileder om dagslys. Formålet med veilederen er å omforene bransjen om hvordan dagslysvurderinger bør utføres og ikke minst oppnå et redusert konfliktnivå med hensyn til dagslys i byggeprosjekter. Bransjeveilederen er delvis finansiert av DIBK og RIF.

- For arbeidsgruppen har det både vært interessant og utfordrende å utarbeide et forslag til en bransjeveileder for dagslys, men jeg tror nok mange er enige om at det var på høy tid at arbeidet ble gjort og at dette er en etterlengtet veileder for bransjen. Vi har dessuten vært heldige og hatt en referansegruppe å støtte oss på. Referansegruppen representerer sentrale aktører i byggebransjen og de har kommet med gode refleksjoner og konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet. Nå håper vi at sluttproduktet snart vil bli tatt i bruk og være et positivt bidrag til design av bygg i fremtiden forteller Line R. Karlsen, dr.ing. og dagslysspesialist i Erichsen & Horgen.

Ansetter arkitekt og endrer seksjonsnavn
- Det er viktig at vi som rådgivere tar kunnskapen om dagslys innover oss og utfører gode bygg for fremtiden, sier Arnkell. J. Petersen, seksjonsleder for Inneklima, dagslys og energi i Erichsen & Horgen. Ved hele tiden å ligge i forkant av denne utviklingen sørger vi for at både kunder og samarbeidspartnere også er bevisste på den positive helsekonsekvensen av økt dagslys i bygg gir.

- Vi har også tatt noen grep for å forsterke vårt fagmiljø ytterligere. Erichsen & Horgen har ansatt den første arkitekten i firmaets historie. Joar Tjetland starter den 1. februar og har en bachelor i belysningsdesign og master i arkitektur fra AHO. Daglys er blitt et selvstendig spesialistområde og det er viktig for oss å kunne tilby våre kunder førsteklasses rådgivning innen fagområdet, forteller Arnkell videre.

Fra 1. januar endret seksjonen også navn til å inkludere dagslys. Nytt navn på seksjonen er Inneklima, dagslys og energi. Endringen kommer som en naturlig konsekvens av at dagslys i bygg stadig blir en større del av de tjenestene som Erichsen & Horgen tilbyr.
   

Dagslysets effekt på vår helse er blitt vesentlig bedre dokumentert de siste 10-20 årene og av den grunn har en økt bevissthet om temaet vokst frem.