Fremtidens smarte bygg 2016

Fremtidens smarte bygg 2016

Andreas Erichsen, leder for seksjon ITB & automasjon, er formann i programkomitéen.

Konferansen finner sted på Thon Hotel Oslofjord, Sandvika den 9 og 10 november.   

For mer informasjon og program klikk her.