Styrker seg innen brannrådgivning

Styrker seg innen brannrådgivning

I løpet av det siste året har antall slokkeanlegg- og brannrådgivere nær doblet seg hos Erichsen & Horgen. I tillegg har selskapet åpnet kontor i Fredrikstad og ansatt Sigve Aastorp-Tangen som ny faglig leder. Sigve kommer fra Asplan Viak hvor han de siste 8 årene har jobbet som brannteknisk rådgiver.

- Brannteknikk og brannvern er et viktig fagområde for Erichsen & Horgen. Løsningene som velges skal i tillegg til å sikre liv, redusere samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser ved brann. Vi har erfart at problemstillinger omkring brannsikring stadig blir mer omfattende i byggeprosessen og at brannspørsmål mer og mer inngår i våre øvrige fagområder innen VVS-teknikk. Dette har medført at Erichsen & Horgen har videreutviklet seksjonen og ønsker å bli en av Norges ledende innen brannteknikk og brannprosjektreing, sier Geir Fossum, seksjonsleder for brann hos Erichsen & Horgen.

Åpnet kontor i Fredrikstad
I høst åpnet Erichsen & Horgen et kontor i Fredrikstad. Selskapet har over lengre tid sett på muligheten til å etablere seg i regionen. Området har hatt en betydelig vekst og med blant annet ny Follobane ser vi for oss at veksten og tilflyttingen vil fortsette. I første omgang er det snakk om å etablere seg for å skaffe seg lokale prosjekter og samarbeidspartnere, for så å vokse i takt med markedet. På sikt vil det være naturlig at vi også vil supplere med flere av våre andre fag. Kontoret er kommet godt i gang og ønsker å være et alternativ til de store multifaglige selskapene.

Erichsen & Horgen er lokalisert i kontorfellesskapet Blender Collective som holder til Nygaardsgata 33 A. Her sitter også flere arkitektselskaper.

- Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven og sammen med resten av teamet videreutvikle de branntekniske tjenestene i firmaet. Erichsen & Horgen har allerede en brannavdeling med høy kompetanse og er et firma i sterk vekst. Erichsen & Horgen har allerede vist at det er kort vei fra ord til handling og har en sterk gjennomføringsevne. De har vist at de er villig til å satse hardt på spesialfag og dette åpner opp for mange spennende fremtidige muligheter. Det er ingen tvil om at Erichsen & Horgen kommer til å bli en betydelig aktør innen brannsikring fremover, forteller Sigve Aastorp-Tangen, ny faglig leder brann hos Erichsen & Horgen.

Styrker seg i Trondheim
Etter over 11 år som forsker ved RISE Fire Research startet Christian Sesseng hos Erichsen & Horgen i januar. Christian har deltatt i mange viktige evalueringsoppdrag etter større hendelser som blant annet brannen i parkeringshuset på Sola på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). I tillegg har han gransket brannsikkerheten i ulike lekeland, og sett på utfordringer når det gjelder brannsikkerhet i mange andre typer bygg.

- Jeg gleder meg til å omsette teoretisk kunnskap i praksis, og tror det er en styrke at rådgivningsbransjen og forskermiljøet i større grad drar gjensidig nytte av den kunnskap og de erfaringer de begge besitter, forteller Christian Sesseng.

Flere spennende prosjekter
Med et allerede etablert fagmiljø, og engasjerte og motiverte brannrådgivere, er planen å bli enda flere. Selskapet har også flere store langsiktige prosjekter på gang, bl.a. Nytt Aker sykehus, hvor Erichsen & Horgen deler ansvaret for brannteknikk med Sweco. Det nye sykehuset på Aker vil ha et bruttoareal på omtrent 171.000 kvadratmeter, hvorav 152.000 kvadratmeter er nybygg og 19.000 kvadratmeter er ombygging. Arbeidet med forprosjektfasen startet opp høsten 2020.

 - Vi er klare til å ta fatt på oppgaven, og gleder oss til å videreutvikle og ta del i ett av de viktigste samfunnsoppdragene i Norge, avslutter Geir Fossum.