Styrker kompetansen ytterligere innen VA-rådgivning

Styrker kompetansen ytterligere innen VA-rådgivning

I løpet av det siste året er antall VA-rådgivere i Erichsen & Horgen mer enn doblet. Sist inn er Tomas Bøhler Torsen, ny seksjonsleder for vann- og miljøteknikk. Han kommer fra stillingen som prosjekt- og markedssjef for vann i COWI, hvor han også ledet VA-teknikkavdelingen i Oslo i perioden fra 2011 til 2018.

 - Dette er et viktig fagområde som får stadig større fokus som følge av klima- og miljøutfordringer, noe som også medfører økt etterspørsel fra våre kunder. Erichsen & Horgen har i mange år utført oppgaver innen vann- og miljøteknikk, men det var først for to år siden at dette ble definert som et eget satsingsområde. Vi er derfor svært fornøyd med at en erfaren leder og fagperson som Tomas Bøhler Torsen nå skal videreutvikle fag- og markedsområdet, sier Olav Struksnes, avdelingsleder i Erichsen & Horgen AS.

Tar med seg synergier fra forsyningssektoren til byggebransjen
- Med lang erfaring fra kommunalteknisk rådgivning ser jeg virkelig frem til å videreutvikle VA-tjenestene hos Erichsen & Horgen. De fleste rådgivningsmiljøene for VA-teknikk har en sterk binding til forsyningssektoren; til samferdselsfagene og anleggsfagene. Jeg tror byggebransjen vil være positive til en rådgiver som også har fokus på synergiene mellom vann, avløp og de tekniske byggfagene, forteller Torsen.


- Smarte VA-systemer, no-grid, kretsløpstankegang og karbonfotavtrykk begynner å få fotfeste innen VA-teknikken. Utviklingen og innovasjon er ofte leverandørdrevet og skjer i stor grad tilknyttet etablerte miljøstandarder for byggteknikk. Her har vi som et klart mål å være blant de beste på rådgivning innen bærekraftige løsninger for vann- og avløp i urbane områder. Samtidig skal vi sammen med gode samarbeidspartnere, dekke et bredt spekter av tjenester innen kommunalteknikk og teknisk infrastrukturanlegg, forteller Torsen videre.

Klare ambisjoner for videre vekst
Det er allerede etablert et fagmiljø med engasjerte og motiverte VA-rådgivere hos Erichsen & Horgen, men planen er å bli enda flere. Med mange spennende prosjekter og forventningsfulle kunder ønsker Erichsen og Horgen seg enda flere dyktige og nytenkende medarbeidere som har ambisjoner om å videreutvikle fagområdet sammen med oss. I august starter ytterligere 3 VA-rådgivere på seksjonen, som har mål om en betydelig vekst de neste årene.