Erichsen & Horgen vinner av prosjekt Tønsberg sykehus

Erichsen & Horgen vinner av prosjekt Tønsberg sykehus

CURA gruppen som består av Erichsen & Horgen, Multiconsult, Hjellnes Consult, LINK Arkitektur, Henning Larsen Architects og Bølgeblikk arkitekter er tildelt kontrakt for Tønsberg sykehus.

Dette er et innovativt prosjekt hvor BIM vil være sentralt. Prosjektet har ambisjoner om 50 % raskere byggetid og 10 % mer kostnadseffektivitet. Videre har prosjektet mål om klassifiseringen BREEAM Excellent og passivhus.

Erichsen & Horgen har disiplinledelsen på fagene RIV og ITB og vil bistå med energirådgivning og dagslysberegninger.  

- Tønsbergprosjektet er et spennende prosjekt som representerer en helt ny måte å planlegge og bygge sykehus på, sier daglig leder Arne Jorde i Erichsen & Horgen. Prosjektet har ambisiøse mål for bruk av BIM som vi ser frem til å bidra med. Vi har opparbeidet solid kompetanse om BIM i prosjekter som Nytt Østfoldsykehus, Campus Ås og Livsvitenskapsbygget. Dette prosjektet tar bruken av BIM til et nytt nivå, samt en gjennomføringsmodell som vil gi oss erfaringer og konkurransefortrinn for fremtidige prosjekter. Vi er stolte over å ha vunnet konkurransen og gleder oss til å komme i gang, avslutter Jorde.    

Tønsberg sykehus vil bli ca. 43 000 m2 stort og inneholde avdelinger for psykiatri, somatikk og et akuttmottak. Somatisk avdeling vil bl. a. inneholde sengeposter, sykehushotell, akuttmottak, barne- og ungdomsavdeling, nyfødtintensiv, poliklinikk, avfallshåndtering og en helikopterplass. Totalt 31 000 m2.

Psykiatrisk avdeling vil overta enhetene som er i de eksisterende bygningene på sykehusområdet på Granlibakken. Det nye bygget vil være ca. 12 000 m2 med 50 sengeposter og 64 rom.

Den totalt kontraktsverdien inkludert opsjoner er estimert til ca. 150-200 mill. NOK. Arbeidet med den første fasen vil starte umiddelbart og det meste av arbeidet vil være ferdig i løpet av de første 2-3 årene.