Prosjekt Raumyr skole er ferdigstilt!

Prosjekt Raumyr skole er ferdigstilt!

Erichsen & Horgen har vært ansvarlige for RIByFy og RIV i dette prosjektet.

Raumyr skole er bygget i passivhusstand, med imponerende tetthetsgrad godt innenfor kravene, isolerte LED-lys og topp moderne undervisningsutstyr.

For mer informasjon om dette prosjektet se se: bygg.no