BREEAM Excellent for Livsvitenskapsbygget

BREEAM Excellent for Livsvitenskapsbygget

Livsvitenskapsbygget har fått BREEAM sertifikatet som viser at bygget har oppnådd karakteren Excellent i design og prosjekteringsfasen.

Dette er den nest høyeste karakteren i BREEAM systemet. Livsvitenskapsbygget er det første undervisningsbygget som oppnår denne karakteren. Så langt er det kun en barnehage og 15 kontorbygg som har oppnådd BREEAM Excellent karakteren i Norge.

Nils Ivar Nilsen hos Erichsen & Horgen har vært BREEAM AP i prosjektet. Erichsen & Horgen har i tillegg til BREEAM AP hatt ansvaret for RIEnergi og RIV i prosjektet, samt bidratt innen fagene Brann, Miljø, og bygningsfysikk.

Livsvitenskapsbygget vil bli Norges største enkeltstående universitetsbygg med sine ca. 65 000 m2

Mer informasjon om bygget som forventes å stå ferdig innen 2022 finnes her:

http://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/om/bygg/

http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/UiO-Livsvitenskap/