Erichsen & Horgen leverer verdifull kompetanse i omfattende branntester

Erichsen & Horgen leverer verdifull kompetanse i omfattende branntester

I et av Nordens fremste brannlaboratorium har branntekniske rådgivere fra Erichsen & Horgen bistått med en rekke tester av royalkledning/behandlet trekledning for å finne ut om de oppfyller myndighetenes krav til brannegenskaper/brannkrav.

Før jul i 2020 ble det kjent at royalimpregnert kledning i flere år ikke har vært brannklassifisert til å oppfylle kravene i teknisk forskrift. Det fikk store konsekvenser for bransjen. Rett over nyttår ble Erichsen & Horgen kontaktet av royalprodusenter som ønsket brannteknisk rådgivning og bistand ved laboratorietesting av brannegenskaper til royalimpregnert kledning.  

– Royalprodusentene har vært avhengig av vår faglig bistand. Vi har lang praktisk erfaring fra prosjektering og fra arbeid med brannskadede bygg. Vår kunnskap har hatt stor betydning inn i arbeidet med testene, sier Jan Ivar Rønningen, brannteknisk rådgiver i Erichsen og Horgen.

Omfattende arbeid på laboratorium

Royalkledningen har i liten grad vært testet tidligere. Vinteren 2021 satt Erichsen & Horgen, sammen med Rise Fire Research AS, i gang både små- og storskalatester av royalkledning, i tillegg til malt og beiset kledning.

Testene foregikk i et brannlaboratorium i Trondheim og er de første av sitt slag i Norge.

– Det ble gjennomført nærmere 20 storskalatester, der vi testet materialene med forskjellige branneffekter, overflatebehandling og kledningsprofiler, forklarer Rønningen.

Trolig flere tester i fremtiden

De branntekniske rådgiverne har observert alle forsøkene, vært bindeleddet mellom brannlaboratoriet og produsentene, og vært sparrepartner for den endelige rapporten. I juni var resultatene klare.

– Storskalatestene viser at det ikke er noen signifikant forskjell på brannegenskapene til royalbehandlet kledning eller kledning som er behandlet med maling eller beis. Det som har størst betydning er byggets geometriske utforming og branneffekt, forklarer Jan Ivar.

Testene er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentene og de tre royalprodusentene Talgø MøreTre, Alvdal Skurlag og Marnar Bruk.

– Det har vært gøy og lærerikt å jobbe i tverrsnittet av forskning og rådgiving. Jeg tror vil kommer til å arbeide med flere slike tester i fremtiden, sier Rønningen.