Arnkell tiltrer som professor II ved Arkitekt- og designhøgskolen

Fra 1. august er Arnkell J. Petersen ansatt som professor II ved Arkitektur- og designhøgskolen. Stillingen vil inngå i gruppen for konstruksjoner, materialer og økologi på skolens Institutt for arkitektur.

Til daglig jobber Arnkell som seksjonsleder for energi og inneklima i Erichsen & Horgen AS.

Gjennom sin professor II stilling vil Arnkell bidra med forelesninger og veiledning innen emner som energibruk, energiforsyning, dagslys, inneklima, klimatekniske installasjoner, bærekraftig prosjektering og tverrfaglig integrert designprosess.

Arkitektur- og designhøgskolen ønsker økt kompetanse innen tverrfaglighet

-           Feltene energi og inneklima blir stadig tettere knyttet til arkitektonisk utforming. Bygningsform, indre romforløp, konstruksjoner, materialer og fasadeutforming må virke sammen for å redusere avhengigheten av kunstig belysning, mekanisk ventilasjon og energikrevende oppvarming. Spesielt innen ventilasjon, oppvarming og belysning har vi ønsket å styrke kompetansen i vårt tverrfaglige lærerteam, sier professor Marius Nygaard som er leder for gruppen konstruksjoner, materialer og økologi på skolens Institutt for arkitektur.

-           Arnkell kombinerer bred prosjekteringserfaring med spisset kompetanse innen design av bygg med høye miljøambisjoner og nyskapende klimatiseringsløsninger. Han er en god og engasjert formidler. Vi ser derfor frem til å få ham som professor II ved AHO fra og med høstsemesteret 2018, sier Nygaard.

 

-         Jeg ser frem til å bidra til utdanningen ved AHO og dermed være en liten brikke i at fremtidens arkitekter tar hånd om en helhetlig bærekraftig prosjektering av bygninger. Det er med ærbødighet at jeg sier ja til å tiltre stillingen idet jeg er sikker på at det å undervise ved AHO vil være både lærerikt og utfordrende, sier Arnkell Petersen.