Digitaliseringspris til Tønsbergprosjektet

Digitaliseringspris til Tønsbergprosjektet

Sykehuset i Vestfold ved Tønsbergprosjektet har vunnet buildingSMARTs internationals pris for å ta i bruk en digital modell av bygningene i driftsfasen. 

Prisen ble høytidelig publisert - og virtuelt overrakt - i forbindelse med buildingSMART Internationals Virtual Summit 2020 torsdag 29. Dette er en internasjonal utmerkelse hvor prosjekter fra hele verden søker om å bli vurdert i ulike kategorier.

Prisen gis til Tønsbergprosjektet for innsatsen prosjektet har gjort for å ta i bruk buildingSMART teknologi og åpne internasjonale standarder i kategorien for «FDV Overlevering» (Forvaltning-/Drift-/Vedlikeholds-informasjon) fra prosjektorganisasjon til byggets driftsorganisasjon. Tønsbergprosjektet har på vegne av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF, vært ansvarlig for å utvikle løsningen for å håndtere FDV-informasjon basert på åpenBIM-teknologi – sammen med Jotne EPM Technology AS (Oslo).

Cura-gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur og Erichsen Horgen) er engasjert som rådgivningsgruppe og Skanska Norge / Skanska UK er engasjert som hovedentreprenør, hvor Bravida Norge, Assemblin og Haaland Klima er de mest sentrale underentreprenørene. Alle de nevnte partene har inngått en felles samspillskontrakt for gjennomføring av dette prosjektet.

 Den nye løsningen bruker både 2D og 3D-teknologi for å navigere seg frem til ønsket område og utstyr, for å etablere og hente frem FDV-informasjon på en effektiv måte, hvor teknologien er basert på åpne internasjonale standarder. Det innovative med løsningen er at den bruker BygningsInformasjonsModellering (BIM) i driftsfasen, og at bygget får en reell digital tvilling – hvor all informasjon om bygget kan samles – som en bygningsjournal.

Internasjonalt anerkjent
Den internasjonale juryen skriver dette i sin oppsummering:

“This incredibly innovative lifecycle focused project to be used as a model for others to understand the scope and integration opportunities of openBIM. With a forward-thinking owner-operator, and innovative software developed, this project stood out as a worthy winner.”

Tønsbergprosjektet er Sykehuset i Vestfold HFs store utbyggingsprosjekt på ca 45.000 m2 og 3 MRD, hvor nytt akuttpsykiatri-bygg ble overlevert i mai 2019 og nytt somatikkbygg – inklusivt akuttsenter er planlagt ferdigstilt i fjerde kvartal 2021.