Erichsen & Horgen på vinnerlag med Veidekke

Erichsen & Horgen på vinnerlag med Veidekke

Vestfold fylkeskommune har valgt Veidekke Entreprenør AS som vinner av anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole.

Den nye skolen dimensjoneres for 1200 elever og inneholder også en tannklinikk. Totalt bruttoareal (BTA) ca. 18 000 m2.

Fylkestinget vedtok i desember 2014 at skolen skal lokaliseres i Lystlunden nord, samt at anbudskonkurransen skal gjennomføres som konkurransepreget dialog. Konkurransepreget dialog innebærer en prekvalifisering av leverandørgrupper sammensatt av totalentreprenør, arkitekt og tekniske rådgivere. Sammen med byggherre og brukere har de tre beste utviklet prosjektet videre med tanke på å nå mål for funksjonalitet, økonomi, miljø, klima, drift, levetidskostnader og arkitektur m/utstrakt bruk av trematerialer.

De tre leverandørene som har vært med i fase 2 av konkurransen er Veidekke, Backegruppen og Skanska.

Veidekkes Entreprenør AS sitt tilbud er på 545 mill. kroner inkl mva for skolebygg og tannklinikk. Prosjektet er et forbildeprosjekt innen energiytelse og miljøvennlighet for skolebygg ved at det skal være Plusshus og ha 40 % klimagassreduksjon. Det er valgt innovative løsninger for klimatisering og energiforsyning og konstruksjonsmåte.

Leverandørgruppen består av Veidekke, Link arkitektur, Link landskap, Sweco Porsgrunn og Erichsen & Horgen.

Erichsen & Horgen er ansvarlig for fagene VVS, energidesign, inneklima, klimagass, brann og BREEAM.

Les mer om saken på Veidekkes sider.