Erichsen & Horgen prosjekterer nytt næringskvartal i sentrum

Erichsen & Horgen prosjekterer nytt næringskvartal i sentrum

Urtegata 9 skal bli et byrom for fremtidsrettede arbeidsmiljøer og arbeidsplasser. 

Prosjektet har en visjon om å skape fremtidsrettede arbeidsmiljøer og arbeidsplasser der det vektlegges fleksibilitet, gode servicefunksjoner og spennende konsepter på bygulvet med gode oppholdsrom for de som skal arbeide og ferdes i området. Samtidig legges høye miljøambisjoner til grunn. Tomten, med adresse Urtegata 9, er på 7,8 mål og har et potensial på opp mot 39 000 m2 BRA.

Nylig vant A-lab arkitekter et parallelloppdrag for kvartalet. De mest attraktive byrommene er ofte de som klarer å skape glidende overganger mellom ulike typer arbeidsplasser, næringsarealer, servicetilbud, byrom og rekreasjonsområder. Denne tilnærmingen har vært sentral i konseptet for Urtegata, hvor arbeider startet på bygulvet med å definere torg, møteplasser og aktive fasader.

Fokus på byutvikling og attraktive næringsbygg

– Dette er et spennende prosjekt med fokus på byutvikling og attraktive næringsbygg i godt samspill med omgivelsene, sier Olav Struksnes, avdelingsleder VVS i Erichsen & Horgen. Vi har en klar målsetning om å være med på prosjekter som har en tydelig innovativ og fremtidsrettet profil. Vi skal bidra med løsninger som samspiller med prosjektets visjoner og skal være pådrivere for tekniske anlegg som er tilpasset morgendagens krav til energieffektivitet og fleksibilitet.

Erichsen & Horgen har fått ansvaret for fagene VVS, energi, BREEAM, bygningsfysikk og vann- og miljøteknikk. Den første delen av prosjektet er allerede i gang med rehabilitering av en høyblokk på 13 600 m2, mens nybyggene fortsatt er i reguleringsfase.


Illustrasjoner: A-lab arkitekter