Erichsen & Horgen på vinnerlag!

Erichsen & Horgen på vinnerlag!

COWI, Nordic Office of Architecture AS og Erichsen & Horgen skal prosjektere nytt Beredskapssenter for politiet.

Gruppen har i samarbeid inngått kontrakt med Statsbygg om planlegging av politiets beredskapssenter som vil bli å finne på Alna. Erichsen & Horgen har rollen som rådgivende ingeniør VVS.

 - Dette prosjektet føyer seg inn i rekken av flere spennende og interessante prosjekter med høye krav til sikkerhet, sier Leif Øie, Daglig Leder i Erichsen & Horgen.

Det er anslått at det vil ta om lag fem år å etablere et nytt beredskapssenter i Oslo, dersom prosessen går som forutsatt. Politidirektoratet er Statsbyggs oppdragsgiver. Arbeidet starter umiddelbart, og skisseprosjektet planlegges ferdigstilt i løpet av høsten 2014.

Flere artikler om Politiets beredskapssenter finner du her:

Byggindustrien – Kontrakt inngått med arkitekt og rådgiver på beredskapssenteret

VVS Aktuelt – Skal prosjektere politiets beredsskapssenter