EH får 4,2 mill. til forskning på grønn VVS

Forskningsrådet gir støtte til et prosjekt som skal halvere klimabelastningen fra VVS-installasjoner innen 2025.

VVS-installasjoner, som er en fellesbetegnelse for varme, ventilasjon og sanitær, samt kjøling og brannslokking, står for en betydelig del av klimagassutslippene fra bygg. Men til nå har det vært lite kunnskap om hvordan man kan redusere disse utslippene.

Det skal et nytt forskningsprosjekt fra rådgivningsselskapet Erichsen & Horgen, i samarbeid med KLP Eiendom, Höegh Eiendom, GK Inneklima, Swegon, Pipelife, Armaturjonsson og OsloMet, gjøre noe med. Nå har prosjektet fått tildelt støtte på 4,162 millioner kroner fra Forskningsrådet, som del av en bredere tildeling til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Målet er å finne måter å design og bygge VVS-anlegg som halverer klimagassutslippene innen 2025.

– Det er utrolig gøy å kunne jobbe med banebrytende forskning i byggeindustrien, og skyve grensene for hva som er mulig. Det er ingen som kan klimatisering, energi og miljø så godt som vi i Erichsen & Horgen, så vi er i et perfekt krysningspunkt for å ta fatt i dette, sier Arnkell Jonas Petersen, prosjektutvikler og ansvarlig for prosjektet.

Innledende undersøkelser tyder på at VVS-anlegg i et livsløpsperspektiv står for omtrent 20 prosent av utslippene fra nybygg, og 40 prosent for rehabiliteringsprosjekter. For å få utslippene ned, vil forskningsprosjektet både se på hvilke materialer som inngår i anleggene, og om det finnes andre systemløsninger som kan gi mindre klimabelastning i installasjoner og ved drift.

I den første fasen skal prosjektet undersøke VVS-anlegg i eksisterende bygg, og utvikle hypoteser om hvordan utslippene kan reduseres. Disse hypotesene skal de så teste. Funnene vil bli realisert i 2–4 foregangsprosjekter, hvor målet er å oppnå 50 prosent utslippsreduksjon sammenliknet med eksisterende bygg. Basert på dette vil prosjektet utvikle retningslinjer for beste praksis.

– Det finnes lite kunnskap om dette, så vi må være forberedt på å bli overrasket. Det kan hende at de vanligste løsningene er uforsvarlige fra et klimaperspektiv. Vi vet ikke. Men vi kan ikke tillate oss ikke å finne det ut, sier Petersen.

For Erichsen & Horgen har det vært viktig å involvere byggherrer og leverandører i prosjektet.

– Målet vårt er et markedsgjennombrudd. Derfor er det viktig å få med dem som skal levere, bestille og ta løsningene i bruk i fremtiden, sier Petersen.

Erichsen & Horgen er også bidragsyter til et annet prosjekt, frontet av Skanska, som fikk støtte fra Forskningsrådet i samme tildelingsrunde. Prosjektet skal se på klimaeffekten av såkalte hybridløsninger for inneklima, som kombinerer mekanisk klimatisering og naturlig lufting. Det fikk tildelt 6,5 millioner kroner. Dette var de eneste to prosjektene fra byggebransjen som fikk støtte i denne runden.