Skjerper kravet til energifleksibilitet

Skjerper kravet til energifleksibilitet

Bygg over 1.000 m² skal dekke minst 60 prosent av varmebehovet med energifleksible systemer.

Det framgår av endringene i veiledningene til byggteknisk forskrift (TEK10), som Direktorat for byggteknikk (DiBK) publiserte i dag, 1. juli.

Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (Novap) er positiv til endringen i veilederen.

– Vi er svært fornøyd med at DiBK har valgt å øke andel for energifleksible systemer i nye bygg fra 50 til 60 prosent, sier han.

Han mener flere utbyggere ville valgt kun panelovner og varmtvannsberedere dersom 50 prosent ble stående.

– Med 60 prosent må alle utbyggere tilrettelegge for energifleksible systemer. Væske til vann og luft til vann varmepumper er normalt en svært god og lønnsom investering for større bygg.

Ønsker enda bedre tall

Både Novap, Norsk Fjernvarme og flere andre aktører er med i et forskningsprosjekt, som skal utvikle et verktøy for å beregne reell effekt og energibruk i nye bygg. Prosjektet er ledet av Erichsen & Horgen.

– Dette prosjektet kan være et viktig bidrag, gitt at søknaden blir innvilget av Forskningsrådet. Både NVE og Enova er med på laget, og vi håper DiBK også vil bidra, sier Hagemoen.

Hele artikkelen finnes i Norsk VVS: http://www.norskvvs.no/aktuelt/skjerper-kravet-energifleksibiltet/