Rigger seg for fremtiden med ny leder for bærekraft

Kayleigh Elizabeth Smith er ny bærekraftsleder i Erichsen & Horgen.

– Våre rådgivere har et brennende engasjement for bærekraft. Kayleigh skal samle engasjementet både internt i forhold til å integrere bærekraft som en del av forretningsstrategien, samt eksternt ved å spre det ut i prosjektene, slik at kundene drar nytte av det. Hun vil sikre og bidra til at vi setter det på agendaen fra dag en og tenker mer helhetlig fra start til mål i prosjekter. Slik vil våre rådgivere være med å definere fremtidens bærekraftige bygg, sier Monica Havskjold, avdelingsleder i Erichsen & Horgen.   

Vil inspirere alle til å være med

Kayleigh har jobbet med bærekraft i byggebransjen i over ti år. Hun kommer fra stillingen som bærekraftsjef i Sweco og har tidligere jobbet i AF Gruppen.

Hun gleder seg over jobben i Erichsen & Horgen.

– Her jobber det utrolig dyktige og engasjerte rådgivere. De har allerede gode rutiner og verktøy på plass for sikre at bærekraft står sentralt i deres prosjekter. Nå blir det min jobb å nøste alt sammen og sikre at arbeidet blir en integrert del av forretningsmodellen. Dette er mer enn en Power Point-presentasjon og en-veis kommunikasjon. Alle skal kjenne et eierskap til arbeidet. Mitt mål er å få alle med på laget og dermed hente det beste ut av alle, sier hun.

Smith er lidenskapelig opptatt av bærekraft og hvordan bransjen må jobbe sammen for å ta alle mulighetene i en utvikling som går raskt, samtidig som vi må håndtere utfordringene og endringene som følger.

– Dette gjør vi ikke for å kunne promotere at vi jobber med bærekraft, men for å skape en tryggere, bedre og mer stabil fremtid. Hele verdikjeden må være med, ingen kan bygge fremtiden alene, sier hun.

Flere kunder har et grønnere fokus

Erichsen & Horgen har i lang tid jobbet med bærekraft innen flere av våre fagområder. Nå ser vi at flere kunder legger mer og mer vekt på miljø og bærekraft i sine henvendelser. Den nyopprettede stillingen er en opprustning for å kunne oppfylle deres behov, sier Monica.

– Den siste tiden har vi sett et internt behov for å ha en dedikert medarbeider som leder arbeidet, og sørger for at vi jobber tverrfaglig med bærekraft. Det er fantastisk å få Kayleigh med på laget. Hun er et herlig menneske som med sin erfaring og engasjement er perfekt for jobben, sier Havskjold i Erichsen og Horgen.