Miljøledelse og miljøoppfølging

Miljøledelse og miljøoppfølging

Erichsen og Horgen har god kompetanse på miljøledelse og med lang erfaring fra RIM-rollen (miljørådgiver) sikrer vi solid miljøledelse og miljøoppfølging for økt bærekraft og lønnsomhet i prosjekter. 

Hva er Miljøledelse og miljøoppfølging? 

Miljøledelse innebærer å identifisere, koordinere og effektivisere prosjektets miljøtiltak for økt miljøfokus. Med god kjennskap til ledelsessystemer, krav, forventinger og miljøtiltak kan prosjektets miljøprestasjon systematisk kartlegges og effektive miljøtiltak identifiseres. Ved utforming og bruk av miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner iht. NS 3466 og TEK 17 kapittel 9, driver en miljørådgiver prosessen for miljøarbeidet i prosjektet. 

Miljøledelse er i mange tilfeller en koordineringsrolle der samhandling med de andre fagene i prosjektet er essensielt. Å utforme miljømål som er forankret og implementeres i hele prosjektorganisasjonen er en av de viktigeste suksessfaktorene for et vellykket miljøbygg.   

Slik jobber vi med miljøledelse og miljøoppfølging 

Erichsen & Horgen jobber som miljørådgivere i alle faser, fra utforming av miljøstrategi og miljøprogram for områder i tidligfase, til miljøoppfølging i prosjektering- og utførelsesfasen.   

I tidligfase legger miljørådgiver, sammen med byggherren, grunnlaget for prosjektets muligheter og miljømål. Den videre miljøoppfølging i prosjektene er det arbeidet som får miljømålene- og kraven til å realiseres til et miljøbygg og er dermed et av de viktigste delene av arbeidet til en miljørådgiver.   

En annen type av miljøledelse som brukes i byggeprosjekter er å drive prosessen gjennom en et milsertifiseringssystem som BREEAM-NOR og/eller WELL.