WELL sertifisering

Erichsen og Horgen har lang erfaring med sertifiseringssystemer og kan nå tilby tjenester innenfor systemet WELL. Gjennom gode faglige råd og effektiv prosessledelse vil vi sikre at det sosiale perspektivet blir ivaretatt og brukerne av bygg får et optimalt inneklima.

Hva er WELL?
WELL Building Standard er en sertifisering som har fokus på brukernes helse. Det er, som BREEAM, et rammeverk for å identifisere, måle, verifisere og følge opp byggkvaliteter som påvirker helse og velvære for de som bruker bygget.

Luft, vann, næring, lys, trening, komfort og mental helse er noen av nøkkelområdene som ordningen dekker. WELL gir poeng innen 10 ulike kategorier der hver kategori har 10 tiltak/aktivitetsområder.
WELL kan brukes både for nye og eksisterende bygg. Man kan sertifisere bare bygningskroppen (Core in Shell) eller bygget med interiør i bruk. Det går an å WELL-sertifisere næringsbygg, bolig, skole, handel, restauranter og kommersielle kjøkken. WELL-sertifisering skjer via WELL Building Institute og en sertifisert WELL AP vil veilede byggherre og prosjektet gjennom prosessen.

Slik jobber vi med WELL
Erichsen og Horgen har et etablert fagmiljø innenfor sertifiseringssystemer og våre rådgivere koordinerer byggherrer, prosjekteringsgrupper og entreprenører for å sikre at prosjektene implementerer kravene i de gitte ordninger og miljøoppfølgingsplaner.

Vår WELL AP er har god erfaring med sertifiseringsordninger gjennom rollen som BREEAM AP og revisor, og sikrer at prosjektet vil oppnå de ønskede ambisjonene på en god og effektiv måte.