Klimahuset

Klimahuset

Klimahuset er et nytt utstillingsbygg i Botanisk Hage på Tøyen som skal fungere som en arena for å formidle kunnskap om klimaendringer, spesielt rettet mot barn og unge. Gjennom utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser kan man lære om hvordan jordas klimasystem fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har og hvilke løsninger som finnes.