"Outstanding"-sertifikat til Horten VGS

"Outstanding"-sertifikat til Horten VGS

Som første skole i Norge har Nye Horten videregående skole mottatt BREEAM NOR Outstanding-sertifikat. Det innebærer at Horten videregående skole er Norges høyeste miljøklassifiserte utdanningsbygg og et av verdens mest bærekraftige offentlige bygg.

Da prosjektet i Horten skulle settes i gang, satte Vestfold og Telemark fylkeskommune to sentrale mål. Skolen skulle være et plusshus etter FutureBuilt-definisjonen og klimagassutslippene skulle reduseres med 40 %, i tråd med fylkeskommunens grønne strategi. Erichsen & Horgen har vært med på prosjektet fra første skisse og har bidratt med prosjektering og vurderinger tilknyttet BREEAM, VVS, VA, brannsikring, solcelleanlegg, klimagass og varmepumpeanlegg tilknyttet geobrønner.

- Arbeidet med Horten videregående skole startet allerede i 2016. Et spennende prosjekt å være med og skape, forteller Arnkell J. Petersen, seniorrådgiver tidligfase i Erichsen & Horgen.

 - Konseptet på klimatisering, energi og miljø var å ta kjente komponenter/teknologier og kombinere dem på en optimal måte. Dette har vi gjort og resultatet er et foregangsprosjekt innen veldig mange av de fagfelt vi i Erichsen & Horgen er mest stolte av som klimatisering, energiforsyning, solenergi, BREEEAM, klimagass, dagslys m.m, forteller han videre. 

Erichsen & Horgen har jobbet i et tett tverrfaglig samspill med Veidekke, LINK og Sweco for å få oppnå målet om et energieffektivt plusshus og passivhus. Sammenlignet med et referansebygg, har Nye Horten VGS 43,1 % lavere klimagassutslipp. Utslippene ble redusert ved å ta i bruk materialer som massivtredekker, lavutslippsbetong, utstrakt bruk av trevirke, og stål med høy resirkuleringsgrad. Skolen har blant annet verdens største vindeltrapp i massivtre.

 

Prosjektet Horten VGS er valgt ut som månedens prosjekt i mai av Grønn Byggallianse.
Les mer om prosjektet her:
https://nyheter.byggalliansen.no/news/maanedens-prosjekt-mai-2020-nye-horten-vgs-403338