EH med i BREEAM-sertifiserings prosjekt

EH med i BREEAM-sertifiserings prosjekt

Kontorbygg BREEAM-sertifisert

Prosjektet Ruseløkkveien 14-16 har mottatt BREEAM-NOR sertifiseringen og oppnådde klassifiseringen ”Good” etter ferdigstillelse. Bygget er lokalisert i Vika i Oslo, og eies av Storebrand Eiendom AS. Bygget er rehabilitert til et moderne og funksjonelt kontorbygg for Advokatfirmaet Schjødt AS, med fokus på gode løsninger for miljøet når det kommer til bygging, drift av bygget og transport til og fra for leietakerne. Bygget ble totalt rensket innvendig i forbindelse med rehabiliteringen og det er bygget på tre nye etasjer samt tekniske rom på tak. 

Erichsen & Horgen AS har vært BREEAM-AP i prosjektet og har i tillegg vært prosjekterende innen VVS, energi og miljø. Rollen som BREEAM-AP består i å koordinere og implementere BREEAM i alle deler av prosjektet, fra tidlig planleggingsfase, via prosjektering og gjennom hele byggetiden. Kristin Haaland og Tollef Eliassen har vært prosjektets BREEAM-APer.

”Prosjektet er ett av de først igangsatte BREEAM-NOR prosjektene etter lanseringen av BREEAM i Norge, og det har vært en spennende prosess frem mot endelig sertifisering” sier Haaland som til daglig leder seksjonen Miljø i bygninger hos Erichsen & Horgen.

Erichsen og Horgen har siden BREEAM ble lansert i Norge utviklet BREEAM-kompetanse internt og har seks BREEAM-NOR AP. I tillegg har selskapets fagspesialister innen VVS, energi, inneklima og miljø fått opplæring i BREEAM og hvordan man best kombinerer BREEAM med de respektive fag.