Fremtidsrettet satsing hos Erichsen & Horgen

For å møte fremtiden er innovasjon og utvikling vesentlige faktorer, og derfor styrker Erichsen & Horgen seg ytterligere på tidligfaserådgivning.

Tilpasset morgendagens bygg

- I et samfunn med stadig høyere krav om miljøvennlige bygg er vi nødt til å tenke nytt hele tiden. Vi har lyst til å gi innovasjon enda større plass, utvikle oss, og tilpasse oss morgendagens utfordringer. Spesielt viktig er det å gjøre oss enda mer tilgjengelige i tidligfase-stadiet av byggeprosjekter. I forbindelse med dette ønsker vi å bygge opp en ny seksjon som har fokus på tidligfase, solenergi, dagslys og fasader, sier daglig leder Arne Jorde.

Arnkell. J. Petersen var det naturlige valget da vi skulle finne leder for den nye seksjonen. Seksjonen for inneklima og energi, som Arnkell leder i dag, skal fortsette som før, men med en ny leder.

- Arnkell er en svært viktig ressurs for oss. Han har i løpet av de siste 10 årene bygget opp et av Norges største fagmiljø innen inneklima, daglys og energi.  Dette tar han med seg når han nå går inn i en ny rolle med større fokus på innovasjon og tidligfase.

Med Arnkell i spissen

Med seg på laget får Petersen 3-4 fageksperter. Sammen skal de jobbe tettere på prosjektene fra start.

- Vi har de siste årene fått et økt fokus på dagslys og fasadeutforming. Ved å komme tidlig inn i prosjektene, hvor arkitekt og rådgivergruppe utvikler en felles visjon, ser vi innovative løsninger som gir gode bygg å oppholde seg i.

I forbindelse med at Petersen nå skal over i annen rolle, settes jakten i gang etter hans arvtaker som seksjonsleder for inneklima og energi.

- Det har vært utrolig gøy å være med på å bygge en spesialistgruppe innen energi, dagslys, bygningsfysikk og miljø, fra 3 til 25 medarbeidere som alle har et brennende engasjement for faget. Seksjonslederen vi søker etter vil komme til et kompetent og godt miljø. Sammen skal vi bygge videre på den sterke posisjonen vi har, til det beste for våre kunder, sluttbrukere og miljøet. 

Nye mulighetsrom

- Vi er i vekst og legger masse krefter inn i å videreutvikle kompetansen vår både internt og i prosessen vi skal inn i med å få på plass en ny seksjonsleder for inneklima og energi. Den nye lederen skal jobbe tett med Arnkell og bidra til både å utfordre og sørge for at Erichsen & Horgen er rustet til å møte morgendagens krav og muligheter, avslutter daglig leder Arne Jorde.