Glass i fasader og solskjerming

Glass i fasader og solskjerming

Rapporten omhandler effekten på dagslys, termisk komfort og energibruk i bygg ved bruk av solskjerming. Veilederen gir eksempler på de viktigste typene solskjerming.

Publikasjonsdato: 2014.11.24
Oppdragsgiver: Forskningsrådet
Forfattere: Ida H. Bryn, Axel Bjørnulf, Søren Gedsø og Line Karlsen (Høgskolen i Oslo)

Fasader i glass: Glass i fasader og solskjerming