Bruk av BIM i energiberegninger: Del 2

Bruk av BIM i energiberegninger: Del 2


 I dette FoU-prosjektet er hvilke krav som må stilles til IFC-filer for å kunne utnytte BIM i dynamiske beregningsverktøy for energi- og inneklima studert. Det foreslås en liste med krav for å få til vellykket bruk.

Publikasjonsdato: 2013.01.18
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfatter(e): Ivar Rognhaug Ørnes, Arnkell Petersen

Bruk av BIM i energiberegninger: Del 2